Ban Kiểm tra Hội đồng Họ Dương Việt Nam kiểm tra tại Hội đồng Họ Dương tỉnh Sơn La

Thực hiện Quyết định số: 300 /HDVN-BKT, ngày 25 tháng 07 năm 2020 của Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam về việc cử đoàn kiểm tra đến Hội đồng Họ Dương (HĐHD) tỉnh Sơn La để kiểm tra thường kỳ theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm tra Họ Dương Việt Nam. Ngày 11/10/2020, tại Văn phòng Hội đồng Họ Dương tỉnh Sơn La thuộc thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Ban Kiểm tra (HĐHD) Việt Nam do ông Dương Văn Canh – Phó Chủ tịch HĐHD Việt Nam – Trưởng Ban Kiểm tra làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với HĐHD tỉnh Sơn la.

Tham dự đoàn kiểm tra còn có: Ông Dương Ngọc Ngưu, ông Dương Dũng – Phó Chủ tịch HĐHD Việt Nam, ông Dương Văn Thi- Phó Trưởng Ban Kiểm tra, ông Dương Quốc Huy – Cán bộ Văn phòng HĐHD Việt Nam, ông Dương Đăng Tới – ủy viên Ban Kiểm tra.

Về phía Hội đồng Họ Dương tỉnh Sơn La có ông  Dương Văn Đạt – Chủ tịch HĐHD Sơn La và các thành viên HĐHD tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Họ Dương liên huyện và thành phố Sơn La.

Các nội dung của buổi kiểm tra gồm: Quy chế tổ chức hoạt động của HĐHD các cấp thuộc tỉnh; công tác kết nối và xây dựng Dòng tộc; mừng thọ- khuyến học- khuyến tài; hệ thống sổ sách; các loại phiếu thu, chi và công tác quyết toán…  Kiểm tra Hội đồng Họ Dương cấp huyện thuộc tỉnh Sơn La gồm Hội đồng Họ Dương liên huyện Mộc Châu – Vân Hồ – Yên Châu, Hội đồng Họ Dương liên huyện Mai Sơn – Thuận Châu – Quỳnh Nhai – Mường La và thành phố Sơn La.

Thay mặt Hội đồng Họ Dương tỉnh Sơn La, ông Dương Văn Đạt – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh đã báo cáo với đoàn kiểm tra những nội dung Ban Kiểm tra yêu cầu. Theo đó, toàn thể Hội đồng đã phát huy tinh thần tập thể, tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng Dòng tộc phát triển bền vững.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Hội đồng Họ Dương các cấp thuộc tỉnh Sơn La, trong hoạt động Dòng tộc đạt kết quả tốt: Có đầy đủ quy chế hoạt động, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng Họ Dương, có sổ ghi tài liệu công văn đến, công văn đi, có sổ ghi thu chi tài chính, có hóa đơn chứng từ, có hồ sơ tài liệu ghi khuyến học khuyến tài, mừng thọ… Về tổ chức và nhân sự, Hội đồng Họ Dương tỉnh đã kiện toàn đầy đủ và đoàn kết.

Các đại biểu tham dự buổi kiểm tra đã có nhiều ý kiến phát biểu để hoạt động của Hội đồng Họ Dương tỉnh Sơn La ngày càng có hiệu quả và chiều sâu hơn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Dương Văn Canh – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Trưởng Ban Kiểm tra cho biết: Khi tổ chức mừng thọ vinh danh khen thưởng cố gắng tổ chức trọng thể, tuyên truyền rộng rãi để kết nối được hiệu quả. Lấy dữ liệu từ Ban thương binh – xã hội tại các phường, xã, sẽ nhanh chóng đầy đủ và chính xác. Khi triển khai các hoạt động nên mời các doanh nghiệp tham dự. Các hoạt động mừng thọ, vinh danh khen thưởng không được sai lệch phải thực hiện chính xác. Đề nghị họp thường trực họp ít nhất 3 tháng 1 lần và họp Hội đồng Họ Dương họp ít nhất 6 tháng 1 lần theo quy chế. Phải phân công nhiệm vụ cho từng thành viên rõ ràng. Phải hoàn thiện đầy đủ hệ thống sổ sách theo hướng dẫn.

Tiếp thu ý kiến, ông Dương Văn Đạt – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Sơn La hứa sẽ nỗ lực hết mình, khắc phục khó khăn để hoạt động Dòng tộc ngày càng phát triển, hỗ trợ, giúp đỡ bà con trong công tác phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Dương Phạm Ngọc

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com