Biên soạn bộ sách Lịch sử Họ Dương Việt Nam

     Ngày 2/11/2018, tại tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên, Thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo biên soạn bộ sách Lịch sử Họ Dương Việt Nam đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về đề cương Bộ sách Lịch sử Họ Dương Việt Nam.

     Ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐHD Việt Nam – Trưởng ban Chỉ đạo biên soạn Bộ sách Lịch sử Họ Dương Việt Nam chủ trì Hội nghị. Các thành viên Ban Chỉ đạo biên soạn Bộ sách Lịch sử Họ Dương Việt Nam gồm các ông Phó Chủ tịch HĐHD Việt Nam: Ông Dương Quốc Trọng, Phó ban Thường trực; ông Dương Thanh Biểu, Phó ban; Dương Văn Đảm, Phó ban và các thành viên của Ban: Ông Dương Đức Quảng; ông Dương Văn Mão; ông Dương Việt Hòa.

Ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐHD Việt Nam – Trưởng ban Chỉ đạo biên soạn Bộ sách Lịch sử Họ Dương Việt Nam chủ trì Hội nghị

     Về phía Ban Biên soạn có ông Khổng Đức Thiêm – Tiến sĩ sử học – Hội Khoa học lịch sử – Trưởng ban; ông Nguyễn Đức Thụ – CN Hán học – Hội Khoa học lịch sử – Thành viên.

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Dương Công Minh đã quán triệt chủ trương, quan điểm của HĐHD Việt Nam về việc biên soạn bộ sách Lịch sử Họ Dương Việt Nam, đáp ứng mong mỏi của bà con Họ Dương trong toàn Dòng tộc.

     Tại Hội nghị, ông Khổng Đức Thiêm, thay mặt Ban Biên soạn đã trình bày đề cương tổng quát của bộ sách Lịch sử Họ Dương Việt Nam.

Ông Khổng Đức Thiêm trình bày đề cương tổng quát của bộ sách Lịch sử Họ Dương Việt Nam

     Các đại biểu dự Hội nghị đã tham gia, đóng góp nhiều ý kiến về đề cương tổng quát bộ sách Lịch sử Họ Dương Việt Nam. Trong đó tập trung thảo luận các nội dung:

     1. Phần Chính sử gồm 5 phần: Những địa bàn cư trú đầu tiên của người Họ Dương Việt Nam; những đóng góp lớn lao của Họ Dương đối với sự nghiệp khôi phục chủ quyền quốc gia, quản lý nhà nước và xây dựng nền văn minh Đại Việt; đặc trưng về tinh thần thượng võ của người Họ Dương; đặc trưng văn hóa của người Họ Dương và khát vọng đổi mới (thể chế quản lý nhà nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; kết luận…

     2. Phần Phụ biên gồm 7 mục lớn: Huyền thoại, dã sử, chính sử, nhân vật Họ Dương (danh thần, danh tướng, vua chúa, hoàng thân quốc thích, khoa bảng, sĩ phu, chiến sĩ yêu nước và cách mạng); các Chi phái và nhân vật Họ Dương thành đạt (về quân sự, khoa bảng, văn hóa, nghệ thuật…); người Họ Dương được xã hội vinh danh trên các lĩnh vực; tấm gương sáng người Họ Dương trong thời kỳ đổi mới; di tích, đình đền, miếu Họ Dương được xếp hạng; một số gia phả tiêu biểu của các Chi, Phái Họ Dương; hoạt động của HĐHD Việt Nam và HĐHD các địa phương.

Các đại biểu trao đổi về nội dung đề cương bộ sách

     Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Dương Công Minh, Trưởng ban Chỉ đạo biên soạn bộ sách Lịch sử Họ Dương Việt Nam đã khẳng định: Việc biên soạn bộ sách Lịch sử Họ Dương Việt Nam là hết sức cần thiết. Ban chỉ đạo cơ bản thống nhất với đề cương tổng quát do Ban biên soạn xây dựng. Tuy nhiên, việc biên soạn lịch sử nước nhà nói chung và Lịch sử Họ Dương Việt Nam nói riêng là công việc khó khăn, vất vả. Bộ sách Lịch sử Họ Dương Việt Nam không chỉ đáp ứng lòng mong mỏi của bà con Họ Dương Việt Nam mà còn phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa – lịch sử của xã hội. Cho nên yêu cầu đặt ra cho việc biên soạn Bộ sách lịch sử Họ Dương Việt Nam là phải bảo đảm tính khách quan, chân thật, phù hợp với lịch sử của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Đề nghị Ban Biên soạn tiếp tục nghiên cứu, xây dựng đề cương chi tiết theo góp ý của các đại biểu, để trình Ban chỉ đạo cho ý kiến. Ban nghiên cứu lịch sử HĐHDVN khẩn trương chuyển giao cho Ban biên soạn những tài liệu liên quan về lịch sử Họ Dương Việt Nam.

Dương Hòa

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com