Các kênh truyền thông chính thức của Hội đồng Họ Dương Việt Nam

Theo Điều lệ Họ Dương Việt Nam, Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Thông tin – Truyền thông thì hiện nay Hội đồng Họ Dương Việt Nam có 4 kênh thông tin sau đây: Bản tin Họ Dương (bản giấy) xuất bản định kỳ hàng quý, Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam, Facebook Hội đồng Họ Dương Việt Nam, App Họ Dương Việt Nam.

Bản tin Họ Dương

Ban Thông tin – Truyền thông chịu trách nhiệm các thông tin đăng tải trên các kênh thông tin trên đây. Ban Thông tin – Truyền thông không chịu trách nhiệm với các thông tin liên quan đến Họ Dương được đưa tại các ấn phẩm và trang mạng ngoài các kênh thông tin nêu trên.

Giao diện Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam

Về bản tin giấy và bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam đã thường xuyên cập nhật, đăng tải các tin tức hoạt động của Hội đồng Họ Dương Việt Nam, hoạt động của Họ Dương tại các địa phương, các nhân vật Họ Dương tiêu biểu… để truyền tải tới bà con.

Giao diện trang Facebook Hội đồng Họ Dương Việt Nam

Về mạng xã hội, Ban Thông tin truyền thông đã lập trang Facebook có tên Hội đồng Họ Dương Việt Nam (https://www.facebook.com/thongtinhoduongvietnam) để đăng tải các thông tin của Họ Dương Việt Nam, mở rộng đối tượng tiếp cận trên mạng xã hội. Trên trang có đầy đủ logo Họ Dương Việt Nam, đính kèm số điện thoại, địa chỉ của Văn phòng Hội đồng Họ Dương Việt Nam, trang web http://hoduongvietnam.com.vn. Trong các sự kiện lớn của Dòng tộc, Ban Thông tin – Truyền thông sẽ phát trực tiếp (livestream) toàn bộ sự kiện trên Facebook Hội đồng Họ Dương Việt Nam để bà con tiện theo dõi. Nhờ có trang Facebook, hoạt động truyền thông được kết nối rộng rãi, nhanh chóng và chính xác.

Giao diện trang Facebook Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương Việt Nam

Ngoài Facebook của Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Ban Thanh niên Họ Dương Việt Nam cũng mở một trang Facebook có tên Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương Việt Nam (https://www.facebook.com/tnhssvhoduongvietnam) để mở rộng kết nối thanh niên Họ Dương cả nước.

Giao diện App Họ Dương Việt Nam

App Họ Dương Việt Nam (Họ Dương VN) đã cập nhật thường xuyên các bài viết trên Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Ngoài ra, một số sự kiện lớn của Họ Dương Việt Nam, đặc biệt là Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương; Ngày hội Doanh nghiệp – Doanh nhân; Trại hè Thanh niên Họ Dương Việt Nam… App Họ Dương Việt Nam đăng tải tất cả thông tin về sự kiện để bà con tiện theo dõi.

Những kênh thông tin trên đây của Hội đồng Họ Dương Việt Nam vừa qua đã hoạt động có hiệu quả theo sự chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam và đáp ứng yêu cầu thông tin của bà con Dòng tộc

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, có nhiều tài khoản, nhóm Facebook được lập ra với tên gọi tương tự như HDVN hoặc Họ Dương Việt Nam nhưng không có đầy đủ thông tin liên hệ và cung cấp một số thông tin chưa chính xác tới bà con, gây mất đoàn kết Dòng tộc. Vì vậy, bà con và quý độc giả cần phân biệt giữa các kênh truyền thông chính thức với trang giả mạo để cập nhật thông tin chính xác nhất. Hội đồng Họ Dương các cấp khi lập Facebook của Hội đồng cần phân công người quản lý, vừa đăng thông tin hoạt động của Hội đồng Họ Dương cấp mình, vừa chia sẻ những tin tức mà các trang thông tin chính thống của Hội đồng Họ Dương các cấp đã đăng tải. Khuyến khích các cá nhân đang sử dụng tên “Hội đồng Họ Dương” chuyển giao cho Hội đồng Họ Dương chính thức quản lý. Các cá nhân cần lựa chọn thông tin khi đưa lên trang của mình, khi đưa tin về Dòng tộc cũng cần phải đưa trên tinh thần xây dựng, đoàn kết Dòng tộc và thực hiện đúng quy định của pháp luật về an ninh mạng, không được lấy danh nghĩa Hội đồng Họ Dương hoặc giả mạo người khác để thiết lập trang mạng của mình.

Bà con Họ Dương cả nước có thể gửi tin bài (tin tức và hình ảnh, video) về hoạt động của Hội đồng Họ Dương, người Họ Dương tại địa phương mình cho Ban Thông tin truyền thông theo địa chỉ mail thongtinsukienhdvn@gmail.com. Số điện thoại liên hệ: 0243.526.5678 hoặc Facebook của Hội đồng Họ Dương Việt Nam (https://www.facebook.com/thongtinhoduongvietnam). Ban Thông tin – Truyền thông có trách nhiệm biên tập, xem xét và đăng tải trên các trang truyền thông.

Ban Biên tập

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com