Chân dung anh - tư thế một con người

Chân Dung Anh tư thế một con người

         Kính tặng hương hồn cụ Dương Kiện - Nguyên phó chủ tịch HĐHDVN, chủ tịch HĐHD Miền Trung Tây Nguyên nhân một năm ngày mất.

         Cũng vào thời gian này năm trước, Họ Dương cả nước đều hướng về Lễ hội 2017 tại thành phố Đà Nẵng thân yêu. Đúng ngày tổng duyệt chương trình tại sân Gold Long Biên Hà Nội, mọi người đang vui vẻ bữa cơm trưa thì tin buồn ập đến: Cụ Dương Kiện - phó chủ tịch HĐHDVN, chủ tịch HĐHD Miền Trung Tây Nguyên đã từ biệt chúng ta để về với cõi thiên thu, với Tổ tiên Dòng tộc. Để lại nỗi buồn thương nhớ cho bà con Họ Dương cả nước, Họ Dương ở nước ngoài.

         Để tri ân Cụ một con người đáng kính đã đem hết tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng và phát triển trường tồn của Họ Dương Việt Nam.

         Ban biên tập xin đăng lại bài thơ: “Chân dung anh tư thế một con người” của chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam thay mặt bà con toàn Dòng tộc dâng lên cụ một nén tâm hương, nhân một năm ngày mất của Cụ.

Bài viết liên quan