Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Họ Dương tỉnh Bình Định

           Thực hiện chỉ đạo, kế hoạch Đại hội Họ Dương các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu Họ Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023, ngày 09/4/2018 tại văn phòng Hội đồng Họ Dương Bình Định - 270B Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn - Bình Định, Thường trực Hội đồng Họ Dương Bình Định mở rộng đã tổ chức họp trù bị triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Họ Dương Bình Định nhiệm kỳ 2018 - 2022.

           Ông Dương Thế Vũ - chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Bình Định chủ trì, Hội nghị đã thống nhất các nội dung chính: Thông qua dự thảo Báo cáo Đại hội, Dự kiến công tác nhân sự Hội đồng Họ Dương tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2022; Dự kiến ngày tổ chức Đại hội (06/5/2018); thành lập các ban phục vụ Đại hội; Phân công nhiệm vụ và giao trách nhiệm cho từng thành viên và một số nội dung khác.

Ông Dương Thế Vũ chủ trì hội nghị

           Hội nghị đã thành công tốt đẹp với sự đoàn kết thống nhất cao, các thành viên đều nhận và hứa trước bà con Dòng tộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúng ta tin tưởng Đại hội đại biểu Họ Dương tỉnh Bình Định sẽ thành công tốt đẹp.

Vũ Vũ Dương 

Bài viết liên quan