Hội thảo khoa học về Khởi nghĩa Dương Thanh và Khánh thành Đền thờ Dương Tướng Công

Ngày 31/10/2019, Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã ký ban hành Kế hoạch và Chương trình Hội thảo khoa học về Khởi nghĩa Dương Thanh và Lễ khánh thành Đền thờ Dương Tướng Công. Nội dung cụ thể như sau:

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com