Chương trình Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017

HỘI ĐỒNG

HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

Số: 02/CTr-HĐHDVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 10 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH

LỄ HỘI MÙA XUÂN HỌ DƯƠNG VIỆT NAM NĂM 2017

* Chương trình diễn ra trong 3 ngày 10, 11, 12/2/2017 (tức ngày 14, 15, 16 tháng Giêng năm Đinh Dậu) địa điểm tại Cung thể thao Tiên Sơn số 03 - đường Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

1. Ngày 10/02/2017, thứ 6 (tức 14 tháng Giêng Đinh Dậu)

Buổi sáng:

+ 7h00 - 11h00: Tổng duyệt chương trình Lễ hội.

Buổi chiều:

+ 14h00 - 17h00: Hội nghị Tổng kết 2016 và triển khai hoạt động 2017 của HĐHDVN (Bao gồm tổng kết DN-DN HDVN và Tổng hội TN, HS-SV HDVN).

- Địa điểm: Phòng họp Cung thể thao Tiên Sơn.

- Thành phần: Các ông, bà HĐHDVN; Chủ tịch, 1 số PCT HĐHD các tỉnh, thành phố, khu vực; lãnh đạo BCH CLB DN-DN; một số doanh nghiệp lớn; lãnh đạo Tổng hội TN, HS-SV HDVN và các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động năm 2016.

- Tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Dòng tộc năm 2016.

Buổi tối:

+ 19h00: Lễ rước lửa truyền thống và lễ cầu an cầu siêu cho toàn Dòng tộc (Địa điểm: Nơi diễn ra Lễ hội)

2. Ngày 11/02/2017, thứ 7 (tức 15 tháng Giêng Đinh Dậu)

Buổi sáng:

+ 7h30: Cắt băng khai trương hội chợ giới thiệu sản phẩm thương hiệu của DN-DN HDVN.

+ 8h30 - 11h30: Thăm gian hàng và không gian hội trại của các đơn vị.

Buổi chiều:

+ 14h00: Chương trình tìm hiểu lịch sử Họ Dương Việt Nam của Tổng hội TN, HS-SV HDVN và chương trình giao lưu nghệ thuật của HĐHD các khu vực, tỉnh, thành phố, DN-DN HDVN, Tổng hội TN, HS-SV HDVN.

Buổi tối:

+ Từ 17h00 - 18h30: Gặp mặt đầu xuân của HĐHDVN với một số Đại biểu khách mời và đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, một số Ban ngành, Đoàn thể thành phố Đà Nẵng, Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, MTTQ, quận Hải Châu, phường Hòa Cường Nam…

+ Từ 19h00 - 22h30: Tiếp tục chương trình giao lưu nghệ thuật của HĐHD các khu vực, tỉnh, thành phố, DN-DN HDVN, Tổng hội TN, HS-SV HDVN và chương trình lửa trại.

3. Ngày 12/02/2017, chủ nhật (tức 16 tháng Giêng Đinh Dậu)

+ Từ 7h00 - 8h00: Lễ diễu hành.

+ Từ 8h00 - 11h30:

- Trống khai hội.

- Chương trình nghệ thuật chào mừng (thời gian 30 phút).

- Chào cờ (Quốc ca).

- Thượng cờ (Dương Tộc ca).

- Đọc chúc văn.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Diễn văn khai mạc.

- Báo cáo một số hình ảnh về HDVN và kết quả hoạt động 2016, phương hướng 2017.

- Đại biểu khách mời phát biểu.

- Tổ chức Mừng thọ các cụ cao tuổi; vinh danh khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc về KH - KT năm 2016.

- Trao tài trợ từ quỹ “Nghĩa tình Dòng tộc” cho các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong học tập và cuộc sống.

- Phát biểu cảm tưởng của thế hệ trẻ đại diện TN, HS-SV HDVN.

- Tặng bảng vàng danh dự cho người có công xây dựng Dòng tộc.

- Tặng quà lưu niệm của HĐHDVN cho những người được bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo các cơ quan Đảng và nhà nước năm 2016.

- Chương trình bế mạc (Lễ trao cờ cho HĐHD miền Nam tổ chức Lễ hội 2018).

Mời đại biểu dự bữa cơm thân mật!

 

Nơi nhận:

- Chủ tịch DD HĐHDVN;

- CT, PCT, UVTT, UV HĐHDVN;

- CT HĐHD các khu vực, tỉnh, thành phố;

- Các thành viên Ban tổ chức;

- Ban lãnh đạo CLB DN-DN HDVN;

- Tổng hội TN, HS-SV HDVN;

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

 

Dương Đình Chiến

Bài viết liên quan