Công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị BCH CLB DN – DN HDVN (mở rộng) lần thứ nhất , thành lập Trung tâm đào tạo khởi nghiệp và Trung tâm hỗ trợ phát triển kinh tế DN – DN HDVN

 

Căn cứ vào Điều lệ Họ Dương Việt Nam, thực hiện Nghị quyết của HĐHDVN năm 2016 và Nghị quyết Đại hội DN – DN HDVN lần thứ nhất, ngày 07 – 08/5/2016 sắp tới, Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương Việt Nam (CLB DN – DN HDVN) sẽ tổ chức Hội nghị Ban chấp hành CLB DN – DN HDVN (mở rộng) lần thứ nhất tại Tuần Châu – Hạ Long – Quảng Ninh.

 

Nội dung Hội nghị:

 

– Đánh giá về tình hình hoạt động, mô hình tổ chức và điều chỉnh quy chế hoạt động CLB DN DN HDVN.

 

– Thành lập Trung tâm đào tạo khởi nghiệp và Trung tâm hỗ trợ phát triển kinh tế Doanh nghiệp – Doanh nhân HDVN.

 

– Xây dựng các mô hình hợp tác phát triển kinh tế.

 

Để Hội nghị đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, trong suốt một tháng qua Hội đồng Họ Dương Việt Nam, CLB DN – DN HDVN đã tích cực chuẩn bị xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện .

 

Ngày 23/4/2016, HĐHDVN và CLB DN DN họp bàn thống nhất hoàn thiện các nội dung phục vụ Hội nghị như: Kịch bản, Báo cáo, Nghị quyết, Đề cương thành lập 3 Trung tâm khởi nghiệp, thành phần, giấy mời, maket,….

 

Ban biên tập

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com