Đại hội đại biểu Họ Dương Việt Nam phiên bất thường

Ngày 24/6/2018 Đại hội đại biểu Họ Dương Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã thông qua Điều lệ Họ Dương Việt Nam năm 2018 (sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDVN năm 2013). Trải qua hơn nửa năm hoạt động, đưa Điều lệ vào thực tiễn cuộc sống, đã nảy sinh một số khó khăn, vướng mắc. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu của việc xây dựng, kết nối Dòng tộc, Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam đề nghị tổ chức phiên bất thường Đại hội đại biểu Họ Dương Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023 để xem xét sửa đổi, bổ sung 1 số điểm mới của Điều lệ năm 2018 vào chiều ngày 23/02/2019 tại Hội trường Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc.

Tham dự Đại hội có: Ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam và các ông/bà là Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam; các ông, bà là Chủ tịch: Hội đồng Họ Dương; Câu lạc bộ Lão thành Họ Dương Việt Nam; Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân, Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương các tỉnh/thành phố trên cả nước; các đại biểu đã tham dự phiên chính thức Đại hội đại biểu Họ Dương Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

100 % đại biểu tham dự Đại hội thông nhất với danh sách Đoàn Chủ tịch và Tổ thư ký do Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam giới thiệu:

Đoàn Chủ tịch gồm các ông/bà: Ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam;

  1. Ông Dương Quốc Trọng – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam;
  2. Bà Dương Phạm Thị Thu Hằng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Họ Dương Việt Nam;
  3. Ông Dương Trung Quốc – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam;
  4. Ông Dương Thanh Biểu – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam;
  5. Ông Dương Văn Đảm – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam;
  6. Ông Dương Văn Canh – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam;
  7. Ông Dương Ngọc Lương – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

Tổ thư ký gồm các ông, bà:

  1. Bà Dương Hoài Liên – Phó Tổng Thư ký Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Tổ trưởng;
  2. Ông Dương Thành Dũng – Chánh Văn phòng Hội đồng Họ Dương Việt Nam.
Ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Dương Trung Hiếu

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam cho biết: “Theo thông lệ, vào dịp Lễ hội Mùa Xuân Họ Dương Việt Nam hàng năm, chúng ta đều tổ chức Hội nghị mở rộng Hội đồng Họ Dương Việt Nam. Trải qua hơn nửa năm hoạt động, đưa Điều lệ vào thực tiễn cuộc sống đã nảy sinh những khó khăn, vướng mắc và còn ý kiến trái chiều về Tộc huy, Tộc kỳ và Tộc ấn. Vậy, nhân dịp Hội nghị Hội đồng Họ Dương thường niên năm 2019, Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam quyết định triệu tập Phiên bất thường Đại hội đại biểu Họ Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 cùng với việc đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Hội đồng Họ Dương Việt Nam lần thứ nhất, khóa VII trong hơn nửa năm qua; xác định các mục tiêu cho thời gian tới và thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số vấn đề chưa thật hợp lý trong Điều lệ Họ Dương Việt Nam trên tinh thần kế thừa, đổi mới, phát triển cho phù hợp; tổ chức vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng dòng tộc năm 2018 và quyết định những nội dung quan trọng khác”.

Tại đại hội, các Đại biểu đã được xem Báo cáo tổng kết hoạt động 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng Họ Dương Việt Nam bằng hình ảnh.

Ông Dương Quốc Trọng – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam. Ảnh: Anh Tuấn

Tiếp đó, ông Dương Quốc Trọng – Phó chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam trình bày trước Đại hội về việc sửa đổi Điều lệ Họ Dương Việt Nam và một số lưu ý tại Ngày hội.

Về việc sửa đổi Điều lệ Họ Dương Việt Nam, ông nhấn mạnh các vấn đề cần sửa đổi là: Tộc huy, Tộc kỳ, Tộc ấn của Họ Dương Việt Nam do có nhiều ý kiến trái chiều chưa đồng tình việc sử dụng chữ Hán: Chữ Dương bộ mộc trên Tộc huy, Tộc kỳ và Tộc ấn.

Vì vậy, để giúp cho việc kết nối, tập hợp bà con trong dòng họ dưới ngọn cờ Họ Dương triệu tập phiên bất thường Đại hội đại biểu Họ Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 để sửa đổi những quy định này trong Điều lệ Hội đồng Họ Dương Việt Nam năm 2018. Nhân dịp này, Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam cũng đề nghị sửa đổi một số vấn đề chưa thực sự hợp lý trong Điều lệ.

Ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam ký Ban hành Điều lệ Họ Dương Việt Nam năm 2019. Ảnh: Dương Trung Hiếu

Sau thời gian thảo luận, gần 100% đại biểu tham dự Đại hội đã thống nhất với nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Họ Dương Việt Nam. Ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam chính thức Ký Ban hành Điều lệ Họ Dương Việt Nam năm 2019. Đây là Nghi lễ vô cùng quan trọng, đánh dấu một bước tiến lớn trong sự phát triển của Họ Dương Việt Nam.

Ảnh: Dương Trung Hiếu

Việc ban hành Điều lệ Họ Dương Việt Nam năm 2019 được coi là dấu mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành và lớn mạnh của Họ Dương Việt Nam, đánh dấu một bước ngoặt về tư tưởng và nhận thức của cả dòng họ về tôn chỉ, mục tiêu hoạt động của mỗi thành viên Họ Dương Việt Nam và cả Dòng tộc.

Ảnh: Dương Lê Bằng

Kể từ nay, mỗi thành viên Họ Dương Việt Nam cũng như cả Dòng tộc đều đồng tâm, nhất trí, xác định:

– Tôn chỉ của Họ Dương là: Hướng về cội nguồn, tri ân Tổ tiên, đền ơn đáp nghĩa; Phát huy truyền thống Dòng tộc: Yêu nước, tự lực, tự cường; hiếu học, coi trọng tri thức; sống nhân nghĩa, vị tha.

– Mục tiêu hoạt động: trên nền tảng 3 trụ cột: sức khỏe, tri thức, đạo đức; 3 giá trị văn hóa Dương Gia cốt lõi: chuẩn mực, sáng tạo, nghĩa tình để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mỗi gia đình người Họ Dương, hướng tới xây dựng Dòng tộc Họ Dương thành một cộng đồng vững mạnh, văn minh, thịnh vượng, hạnh phúc.

Từ nay trở đi mọi hoạt động của Hội đồng Họ Dương các cấp đều hướng tới mục tiêu nêu trên.

Trao tặng bằng vinh danh và “biểu tượng Họ Dương” là những cá nhân xuất sắc. Ảnh: Anh Tuấn

Trao bằng vinh danh cho các tổ chức, tập thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2018, không xảy ra sai phạm về mất đoàn kết trong Dòng tộc, quy chế phát ngôn, mừng thọ – khuyến học khuyến tài, Điều lệ Họ Dương Việt Nam và các văn bản quy định của Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

Vinh danh các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Anh Tuấn

Trao giải cho các tác giả đoạt giải trong Cuộc thi Sáng tác Biểu trưng, Tộc kỳ Họ Dương Việt Nam. Trong đó: Ông Trần Công Quá – Quảng Nam đã đạt giải Nhì trong hạng mục thiết kế Tộc huy, với trị giá giải thưởng: 10 triệu đồng; ông Dương Trọng Chữ – Hà Nội đã là tác giả xuất sắc nhất với đồng giải nhì cho 2 hạng mục dự thi: Thiết kế tộc huy và Tộc kỳ, với tổng trị giá tiền thưởng: 20 triệu đồng.

Các tác giả được lựa chọn vào Vòng Chung kết Cuộc thi Sáng tác Biểu trưng, Tộc kỳ Họ Dương Việt Nam. Ảnh: Dương Trung Hiếu

Bế mạc Hội nghị, ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam cho biết: “Sau gần ba giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm. Đại hội đại biểu phiên bất thường Họ Dương Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Thực sự là một Đại hội dân chủ theo tinh thần “Kế thừa, ổn định, dân chủ, đổi mới và phát triển”. Thành công của Đại hội là công sức đóng góp của đông đảo bà con trong Dòng tộc nói chung và của các đại biểu tham dự Đại hội nói riêng.

Để biến tinh thần đại hội hôm nay thành hiện thực, tôi đề nghị các Ban, các Câu lạc bộ, Văn phòng của Hội đồng Họ Dương Việt Nam và Hội đồng Họ Dương các cấp cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể bà con trong Dòng tộc về kết quả của Đại hội và các nhiệm vụ mà Đại hội đề ra để đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Anh Tuấn

Tôi đề nghị toàn thể bà con trong Dòng tộc phát huy truyền thống của Họ Dương Việt Nam, đoàn kết, luôn thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển. Tiến tới mục tiêu mọi gia đình Họ Dương đều có kinh tế khá giả, có đời sống văn hóa văn minh, lành mạnh dựa trên ba trụ cột: Sức khỏe, Tri thức, Đạo đức. Phát triển Văn hóa Dương Gia dựa trên 3 giá trị cốt lõi: Chuẩn mực – Sáng tạo – Nghĩa tình để tạo nên cộng đồng Họ Dương thịnh vượng, hạnh phúc, vững mạnh, văn minh.

Với niềm tin tưởng đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu phiên bất thường Họ Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023”.

Dương Hòa

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Khá - Phó Tổng Thư ký; Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com