Danh sách người họ Dương được nhà nước phong tặng chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017

        Ngày 31/1/2018 và 1/2/2018, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2014-2019 họp lần thứ VII, đã xét duyệt, bỏ phiếu tín nhiệm ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

       Vinh dự năm 2017 họ Dương có 2 người đạt tiêu chuẩn giáo sư, 18 người đạt tiêu chuẩn phó giáo sư.

        Ban biên tập xin đăng tải danh sách để bà con Dòng tộc biết:

Bài viết liên quan