Danh sách mừng thọ, khuyến học - khuyến tài năm 2017

Ban biên tập xin đăng tải danh sách mừng thọ, khuyến học - khuyến tài năm 2017 đã được Hội đồng họ Dương Việt Nam xét duyệt.
Để tải danh sách về, bà con vào đường link bên dưới, sau đó kích vào "File đính kèm":

Mừng thọ:

http://hoduongvietnam.com.vn/danh-sach-mung-tho-nam-2018-p2366

Khuyến học - khuyến tài:

http://hoduongvietnam.com.vn/danh-sach-vinh-danh-khen-thuong-nam-2017-p2367

 

Bài viết liên quan