Điền dã tìm hiểu Đền thờ Dương Tam Kha và Đền thờ Đào Sư Tích ở Nam Định

        Ngày 4/1/2019, Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã tổ chức đoàn điền dã tìm hiểu Đền thờ Dương Tam Kha và Đền thờ Đào Sư Tích ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

     Tham dự đoàn điền dã gồm: Về phía Hội đồng Họ Dương Việt Nam có ông Dương Quốc Trọng – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Đức Quảng – Phó Ban Nghiên cứu Lịch sử Họ Dương Việt Nam. Về phía Ban Biên soạn bộ sách Lịch sử Họ Dương có ông Khổng Đức Thiêm  – Tiến sĩ sử học – Hội Khoa học lịch sử – Trưởng ban, ông Nguyễn Đức Thụ – CN Hán học – Hội Khoa học lịch sử – Thành viên. Tham dự đoàn còn có ông Trần Công Lâm – Giám đốc Công ty Cổ phần Him Lam chi nhánh Bắc Ninh – Đơn vị phụ trách thi công, cải tạo bia thờ tại Đền thờ.

Bia thờ tại Đền thờ Dương Tam Kha

     Đoàn đã tới thăm và tìm hiểu về Đền thờ Dương Tam Kha, người tiếp nối sự nghiệp của Ngô Vương (Ngô Quyền 939-944) xưng là Dương Bình Vương, làm chủ nước ta trong khoảng thời gian 6 năm (945-950).

Đền thờ Dương Tam Kha

     Bình Vương Dương Tam Kha là một danh nhân lịch sử, để lại những dấu ấn đậm nét trên các phương diện: Chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội vào nửa cuối thế kỷ X. Thế kỷ X là thế kỷ đánh dấu bước ngoặt lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó là thời kỳ chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự chủ, xây dựng một quốc gia Đại Việt hùng mạnh. Đọc lịch sử Việt Nam ở thế kỷ X, chúng ta thấy Dương Tam Kha có vai trò to lớn, có những đóng góp rất quan trọng trong giai đoạn lịch sử này.

Ông Dương Quốc Trọng giới thiệu với đoàn về bia thờ tại Đền thờ Dương Tam Kha

     Hiện nay, Đền thờ Dương Tam Kha có một số hạng mục do đã được xây dựng từ lâu như bia thờ đã bị xuống cấp theo thời gian. Do đó, Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã giao Công ty Cổ phần Him Lam lên phương án thi công xây dựng lại bia thờ tại Đền thờ.

Đền thờ Trạng nguyên Đào Sư Tích

     Sau đó, đoàn điền dã đã đến thăm và dâng hương tại Mộ và Đền thờ Trạng nguyên Đào Sư Tích (gốc Họ Dương). Đây là di tích đã được đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia.

     Qua buổi điền dã, Ban Biên soạn bộ sách Lịch sử Họ Dương đã hiểu rõ hơn về hai nhân vật lịch sử Họ Dương là Bình Vương Dương Tam Kha và Trạng nguyên Đào Sư Tích để phục vụ công tác biên soạn bộ sách.

Dương Hòa

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com