Đoàn kiểm tra Hội đồng Họ Dương Việt Nam, kiểm tra thường kỳ tại Hội đồng Họ Dương Lạng Sơn và Hội đồng Họ Dương Bắc Giang.

Thực hiện QĐ số 261 và 262 ngày 19/4/2024 của Thường trực HĐHDVN theo Kế hoạch số 80 ngày 16/1/2024 về việc kiểm tra thường kỳ HĐHD các tỉnh, thành phố,  ngày 17/5/2024 Đoàn kiểm tra Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã có buổi  kiểm tra thường kỳ tại Hội đồng Họ Dương tỉnh  Lạng Sơn và  HĐHD  tỉnh Bắc Giang.

Buổi sáng ngày 17/5 tại Văn phòng HĐHD tỉnh Lạng Sơn, Đoàn kiểm tra Hội đồng Họ Dương Việt Nam do ông Dương Ngọc Ngưu – Phó Chủ tịch  HĐHD Việt Nam, Trưởng Ban Kiểm tra làm Trưởng đoàn; ông Dương Thành Dũng – Ủy viên HĐHDVN, Chánh VP HĐHDVN làm  Thư ký đã có buổi làm việc với Hội đồng Họ Dương Lạng Sơn. Tham dự buổi kiểm tra  HĐHD tỉnh Lạng Sơn có  ông Dương Công Mừng – Chủ tịch HĐHD tỉnh Lạng Sơn, các Phó Chủ tịch HĐHD tỉnh Lạng Sơn, các Ủy viên, Chủ tịch HĐHD các huyện, thành phố.

Nội dung của Đoàn kiểm tra  theo Kế hoạch số 80/KHKT-HĐHDVN ngày 16/01/2024 của Ban Kiểm tra HĐHDVN, kiểm tra: Việc thực hiện Điều lệ HDVN, Quy ước xây dựng đời sống văn hóa HDVN, các văn bản hướng dẫn của HĐHDVN: HĐHD thành phố đã triển khai việc thực hiện Điều lệ HDVN, Quy ước Xây dựng đời sống văn hóa, các văn bản hướng dẫn của HĐHDVN tới các cấp HĐHD trong thành phố.

Tại buổi kiểm tra ông Dương Công Mừng – Chủ tịch HĐHD tỉnh Lạng Sơn báo cáo hoạt động HĐHD tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua. HĐHD tỉnh Lạng Sơn thuộc địa bàn miền núi, đa số người Họ Dương sinh sống không tập trung. Tuy vậy, HĐHD tỉnh Lạng Sơn đã tích cực trong công tác kiểm tra, kết nối xây dựng Dòng tộc. Hội đồng Họ Dương  tỉnh Lạng Sơn đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung kiểm tra, thành viên tham gia tương đối đầy đủ.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Hội đồng Họ Dương tỉnh Lạng Sơn

Ông Dương Ngọc Ngưu – Phó Chủ tịch HĐHDVN – Trưởng Đoàn kiểm tra đã đánh giá;  HĐHD  Lạng Sơn đã  đáp ứng được các yêu cầu đề ra trong công tác Kiểm tra của đoàn. Thành viên HĐHD tỉnh Lạng Sơn đoàn kết, hoàn thành tốt công tác hoạt động Dòng tộc, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giao lưu giữa các tỉnh.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, HĐHD tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục tăng cường công tác kết nối Dòng tộc và tổ chức kiểm tra HĐHD cấp huyện về tổ chức, hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên, công tác quản lý,  thực hiện các chương trình mừng thọ, khuyến học – khuyến tài, Quỹ Dương Huy Đỉnh và Tương thân tương ái.

Buổi chiều ngày 17/5 tại Văn phòng HĐHD tỉnh Bắc Giang,  đoàn kiểm tra Hội đồng Họ Dương Việt Nam  do ông Dương Ngọc Ngưu – Phó Chủ tịch  HĐHDVN, Trưởng Ban Kiểm tra: Trưởng đoàn; ông Dương Thành Dũng – Ủy viên HĐHDVN, Chánh VP HĐHDVN: Thư ký đã có buổi làm việc với Hội đồng Họ Dương  tỉnh Bắc Giang.

Tham dự buổi làm việc, HĐHD tỉnh Bắc Giang  có ông Dương Ngọc Tân – Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên, Chủ tịch HĐHD các huyện, thành phố thuộc HĐHD tỉnh Bắc Giang.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Hội đồng Họ Dương tỉnh Bắc Giang  

Qua công tác kiểm tra của đoàn cho thấy: Hội đồng Họ Dương tỉnh Bắc Giang có quy chế, quy định rõ chi tiêu tài chính, tài sản, phân công các thành viên phụ trách các hoạt động Dòng tộc theo Điều lệ HDVN năm 2023.  Có sổ ghi biên bản các cuộc họp HĐHD, Thường trực HĐHD tỉnh Bắc Giang đầy đủ.  Có sổ ghi về mừng thọ, khuyến học – khuyến tài và Quỹ Dương Huy Đỉnh, Quà Tết hằng năm, hồ sơ lưu các năm, việc theo dõi kinh phí được cấp từ HĐHDVN, các sổ theo dõi ghi chép đầy đủ.  Có sổ theo dõi thu chi, hồ sơ quyết toán đầy đủ, chi tiết. Chỉ sử dụng trong phạm vi các khoản do HĐHDVN cấp, không có khoản thu nào của bà con, không vi phạm quy định của Hội đồng Họ Dương Việt Nam.  Có bảng phân công cụ thể, chi tiết nhiệm vụ từng thành viên, quy định cụ thể nhiệm vụ của các Ủy viên.  Có lập hồ sơ thực hiện các chương trình mừng thọ, khuyến học khuyến tài, Quỹ Dương Huy Đỉnh, Quà Tết các năm đầy đủ.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Văn phòng  Hội đồng Họ Dương tỉnh Bắc Giang

Tại buổi kiểm tra; ông Dương Ngọc Tân – Chủ tịch HĐHD Bắc Giang  cũng cho biết thêm; Trong thời gian qua, HĐHD tỉnh Bắc Giang có nhiều hoạt động phong phú, đặc biệt kêu gọi được các doanh nghiệp Họ Dương trong tỉnh tài trợ, ủng hộ công tác xây dựng Dòng tộc, hỗ trợ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, để hoạt động Dòng tộc ngày càng phát triển hơn nữa, HĐHD Bắc Giang sẽ tiếp tục phát huy các  hoạt động của CLB doanh nghiệp – doanh nhân và CLB Thanh niên, bám sát các hoạt động  theo công văn hướng dẫn  của Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

Dương Lãng

 

 

-.

 

 

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Mão - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com