Hội đồng Họ Dương tỉnh Khánh Hòa triển khai nhiệm vụ năm 2024 và Xây dựng chương trình hoạt động của CLB Doanh nghiệp Doanh nhân Họ Dương tỉnh.

Ngày 11/05/2024, tại Trung tâm sự kiện Nha Trang Palace, thành phố Nha Trang,  Thường trực Hội đồng Họ Dương tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức họp với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Doanh nhân Họ Dương tỉnh để tiếp tục triển khai kế hoạch hoạt động đã đề ra trong Quý 1.

Chủ trì cuộc họp có Ông Dương Văn Lúc – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam  – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Khánh Hòa  và các ông, bà trong  Câu lạc bộ Doanh nghiệp Doanh nhân Họ Dương tỉnh.

 Cuộc họp giữa Thường trực HĐHD tỉnh và CLB Doanh nghiệp Doanh nhân tỉnh.

Trong cuộc họp, Ông Dương Văn Lúc báo cáo và đánh giá tình hình hoạt động của Hội đồng Họ Dương tỉnh. Thời gian qua, các hoạt động của Họ Dương Khánh Hòa  theo Điều lệ Họ Dương Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn . Hội đồng Họ Dương các huyện, thị, thành phố vẫn duy trì công tác kết nối Dòng tộc và triển khai các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Họ Dương Việt Nam, nhất là công văn về việc mừng thọ 2025. Hội đồng Họ  Dương thị xã Ninh Hòa  chuẩn bị các bước để tổ chức Lễ ra mắt Hội đồng Họ Dương xã Ninh Phụng trong Quý 2 và huyện Vạn Ninh đang tiếp tục triển khai tổ chức Lễ ra mắt Hội đồng Họ Dương Liên xã Vạn Khánh – Vạn Long – Vạn Phước.

Tại buổi họp, các thành viên đã đóng góp  ý kiến để  Câu lạc bộ Doanh nghiệp Doanh nhân Họ Dương tỉnh Khánh Hòa  củng cố  hoạt động của Câu lạc bộ theo tinh thần Quy chế đã đề ra. Đồng thời cần  thường xuyên tăng cường công tác kết nối các doanh nghiệp, doanh nhân Họ Dương có tâm huyết với Dòng tộc.

Theo kế hoạch đã đề ra trong những tháng đầu năm 2024, Câu lạc bộ sẽ đưa ra phương án kết nối, thành lập một Tổ liên kết hoạt động kinh doanh của một số doanh nghiệp Họ Dương trên địa bàn.

 

 Ông Phan Ngọc Tuấn Anh ( rể Họ Dương )  phát biểu nội dung mô hình Tổ liên kết kinh doanh

Ông Phan Ngọc Tuấn Anh ( rể Họ Dương ) đưa ra phương án tổ chức, thành lập một đơn vị kinh doanh kết nối với một số doanh nghiệp trong tỉnh. Phương án đã nêu một số vấn đề cơ bản trong kinh doanh để tạo nguồn thu, trích lợi nhuận cho hoạt động Dòng tộc.

Tại cuộc họp các thành viên  đã cùng nhau trao đổi thẳng thắn, chân tình với phương án được đưa ra, đồng thời nêu một số thuận lợi và khó khăn trong việc thành lập Tổ liên kết kinh doanh, nhất là địa điểm hoạt động, nguồn vốn  và phương thức quản lý. Sau trao đổi, cuộc họp đã thống nhất đề nghị cần bổ sung các chi tiết vào phương án, nhất là về  nhân sự quản lý, việc huy động nguồn vốn và phương thức hợp tác kinh doanh. Để mô hình được triển khai thuận lợi, Câu lạc bộ sẽ đi tham quan, học hỏi về mô hình này tại một tỉnh bạn đã tổ chức thành công.

Ông Dương Văn Lúc Uỷ  viên HĐHD Việt Nam – Chủ tịch HĐHD tỉnh Khánh Hòa phát biểu trong cuộc họp.

Kết thúc cuộc họp , Ông Dương Văn Lúc Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Khánh Hòa đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ông Phan Ngọc Tuấn Anh là người con rể Họ Dương nhưng rất tâm huyết với Dòng tộc. Ông mong muốn các thành viên trong Câu lạc bộ cùng nhau chung tay tổ chức, xây dựng thành công Tổ liên kết kinh doanh và sớm thực hiện trong thời gian tới.

DƯƠNG VĂN TUẤN

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Mão - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com