Họ Dương thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022.

       Được sự nhất trí của Hội đồng Họ Dương tỉnh Thái Nguyên, Đại hội Họ Dương thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã được tổ chức.

Toàn cảnh Đại hội

         Đến dự Đại hội có: ông Dương Vương Thử, phó chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam - chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Thái Nguyên; đại biểu khách mời có ông  Dương Ngọc Long, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; đại biểu cấp ủy chính quyền địa phương có: bà Dương Thị Thu Hằng , ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên, ông Phạm Quý Dương, bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tân Lập và trên 120 bà con Họ Dương đại biểu Hội đồng Họ Dương các phường, xã, chi họ trên địa bàn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

         Đại hội diễn ra trang trọng theo quy định và hướng dẫn của Họ Dương Việt Nam, với các nội dung: Chương trính văn nghệ chào mừng, chào cờ (Quốc ca, Dương tộc ca và phút tưởng niệm Tổ tiên), chiếu phóng sự "Họ Dương Việt Nam đi lên cùng đất nước", thông qua báo cáo Đại hội, bầu Hội đông Họ Dương thành phố nhiệm kỳ 2017 – 2022, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.
         Đại hội đã bầu Hội đồng Họ Dương thành phố Thái Nguyên gồm 15 thành viên, ông Dương Văn Hào làm chủ tịch.

Chương trình văn nghệ chào mừng

         Đại hội đã để lại ấn tượng và hình ảnh đẹp về Đại hội của đoàn kết, xây dựng và phát triển Họ Dương thành phố Thái Nguyên trong tương lai./.

Dương Ngọc Huân

Bài viết liên quan