Hoạt động câu lạc bộ doanh nghiệp-doanh nhân Họ Dương thành phố Hồ Chí Minh (CLB DN-DN HD Tp.HCM )

 

     

     Nhằm gắn kết các thành viên CLB DN-DN HD Tp. HCM, trong hai ngày 26 và 29 tháng 12 năm 2016, Ban chấp hành CLB do anh Dương Thanh Hùng-Chủ tịch và Dương Công Đức (Vietphone)-Phó CT đã tổ chức chuyến giao lưu sinh hoạt tại trụ sở của doanh nghiệp thành viên CLB. Đây là hoạt động thường xuyên đã được xây dựng trong chương trình kế hoạch năm của CLB để tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa các thành viên, góp phần đưa CLB phát triển về quy mô và chất lượng trong tương lai.

     Công ty APA, Công ty VILACO, Công ty Kiz World, Công ty SOHUDE  là những doanh nghiệp nổ phát súng đầu tiên của chương trình. Tại các cuộc giao lưu, gặp gỡ, các bên đã chia sẻ kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp, mạn đàm về tình hình hoạt động kinh doanh, tầm nhìn phát triển của doanh nghiệp trong tương lai…

     Trong bầu không khí đoàn kết, cởi mở thân mật, tình cảm ấm cúng như anh em trong một nhà; Đã góp phần củng cố sự gắn kết chặt chẽ của các hội viên CLB trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế mà Điều Lệ Họ Dương Việt Nam đã xác định: “Động viên toàn Dòng tộc phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Lấy kinh tế Doanh nghiệp-Doanh nhân và kinh tế tri thức làm nền tảng. Tạo điều kiện giúp đỡ nhau cùng phát triển”. Phấn đấu xây dựng CLB DN-DN HD Tp.HCM xứng đáng là một trong các đơn vị tiên phong là điểm sáng trong phối hợp phát triển kinh tế để các CLB khác học tập, phát triển; góp phần xây dựng HĐHDVN ngày càng phát triển vững mạnh.

  Dương Duy Khánh

 

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com