Hội đồng Họ Dương lâm thời liên quận 2 – quận 9 – Thủ Đức họp thông qua nhân sự Ban Chấp hành Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân liên quận

Ngày 21/7/2020, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Họ Dương Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Họ Dương lâm thời Họ Dương liên quận 2 – quận 9 – Thủ Đức đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến và công bố nhân sự chính thức tham gia Ban Chấp hành Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân liên quận.

Ông Dương Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương lâm thời liên quận được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương liên quận. Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương liên quận 2 – quận 9 – Thủ Đức gồm các ông, bà: Ông Dương Trí Đạt, ông Dương Đức Dũng, ông Dương Đức Bằng, ông Dương Văn Trang, bà Dương Thị Kiều Anh. Tổng Thư ký Câu lạc bộ là ông Dương Tấn Cường.

Dưới sự điều hành của Hội đồng Họ Dương lâm thời Họ Dương liên quận và Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương liên quận, hội nghị đã đề cử giới thiệu các thành viên tham gia Câu lạc bộ là các chủ doanh nghiệp của hơn 40 doanh nghiệp Họ Dương trên địa bàn quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức tham gia Ban chấp hành Câu lạc bộ.

Cuộc họp đã thông qua chương trình hành động của Câu lạc bộ nhằm thực hiện tốt điều lệ và quy ước của Hội đồng Họ Dương Việt Nam, quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Họ Dương Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân liên quận hoạt động với mục tiêu gắn kết tình nghĩa Dòng tộc, chia sẻ kết nối, giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua khó khăn thử thách trong sản xuất kinh doanh, cùng nhau làm giàu chính đáng và đúng quy định pháp luật. Hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân liên quận sẽ đóng góp thiết thực và tích cực vào sự phát triển các hoạt động Dòng tộc tương thân tương ái, khuyến học khuyến tài và các hoạt động xã hội khác.

Dự kiến, Hội đồng họ Dương liên quận quận 2 – quận 9 – Thủ Đức sẽ chính thức ra mắt vào ngày 30/8/2020.

Ngọc Ân – Quỳnh Như

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com