Hội đồng Họ Dương thành phố Hải Phòng kiểm tra các Hội đồng Họ Dương cấp huyện

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm tra Họ Dương Việt Nam, Thông báo số 275/TB-HĐHDVN ngày 11/6/2019  của  Ban Kiểm tra HĐHDVN, Ban kiểm tra Hội đồng Họ Dương Hải Phòng  xây dựng kế hoạch kiểm tra các hoạt động của Hội đồng Họ Dương các huyện, quận.

Từ ngày 17/6/2020 đến 20/6/2020 Hội đồng Họ Dương thành phố Hải Phòng đã thành lập đoàn kiểm tra với thành phần: Ông Dương Đức Tùng – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Hải Phòng tham gia đoàn, ông Dương Đức Nhị – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Hải Phòng – Trưởng Ban kiểm tra làm trưởng đoàn, ông Dương Văn Nhượng – Ủy viên Câu lạc bộ Lão thành Họ Dương Hải Phòng, ông Dương Văn Đức – Ủy viên Ban kiểm tra cùng một số ủy viên thường trực là thành viên

Ban kiểm tra làm việc với HĐHD huyện An Dương

Về phía các quận, huyện có các ông Dương Quang Hạnh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương huyện An Dương, ông Dương Thanh Lượng – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương liên quận Hồng Bàng – Lê Chân – Ngô Quyền, ông Dương Đức Khuyến – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương huyện Vĩnh Bảo cùng các thành viên là Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương các quận, huyện và trưởng các chi họ được kiểm tra cùng đến dự.

Đoàn Kiểm tra làm việc với Hội đồng Họ Dương liên quận Hồng Bàng – Lê Chân – Ngô Quyền

Phát biểu  tại buổi làm việc với các quận huyện, ông Dương Đức Nhị – Phó Chủ tịch Hội Đồng Họ Dương thành phố Hải Phòng – Trưởng Ban Kiểm tra đã thông báo về nội dung kiểm tra của Đoàn theo Điều lệ của Họ Dương Việt Nam, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm tra với các Hội đồng Họ Dương các huyện, liên quận về và nghe báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của các Hội đồng Họ Dương các huyện, quân.     

Thay mặt các Hội đồng Họ Dương các huyện, liên quận huyện các ông Chủ tịch đã báo cáo hoạt động của Hội đồng Họ Dương huyện, quận mình và chương trình công tác cụ thể.

Về Công tác xây dựng Dòng tộc, Hội đồng Họ Dương các huyện, liên quận đã khắc phục mọi khó khăn, với lòng kiên trì và tâm đức đã kết nối được hầu hết bà con Dòng tộc trên địa bàn huyện, quận. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, bà con người Họ Dương từ nhiều các tỉnh thành đến cư trú lẻ tẻ nên chưa kết nối hết được. Công tác thực hiện Điều lệ Họ Dương Việt Nam cũng được Hội đồng Họ Dương các huyên, liên quận chú trọng, tuyên truyền rộng rãi đến bà con trong Họ. Căn cứ vào Điều lệ Họ Dương Việt Nam và Quy chế hoạt động của Họ Dương Việt Nam, Hội đồng Họ Dương các huyện, liên quận đã xây dựng Quy chế hoạt động thể hiện rõ tính chất, mục đích, nguyên tắc và phạm vi hoạt động của Hội đồng Họ Dương các huyện, liên quận.Về công tác khuyến học – khuyến tài và mừng thọ, năm 2020, Hội đồng Họ Dương các huyện, liên quận đã đề nghị Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ cho 100 cụ cao tuổi với tổng số tiền 137 triệu đồng, và 27 cháu khuyến học – khuyến tài với tổng số tiền 62 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Hội đồng Họ Dương các huyện, liên quận cho biết: “Hoạt động kiểm tra rất thiết thực cho các huyện, liên quận”.

Đoàn kiểm tra làm việc với Hội đồng Họ Dương huyện Vĩnh Bảo

Kết luận buổi kiểm tra, ông Dương Đức Nhị – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Hải Phòng – Trưởng đoàn kiểm tra biểu dương những thành tích mà Hội đồng Họ Dương các huyện, liên quận đã làm được. Nội dung kiểm tra cho thấy Hội đồng Họ Dương các huyện, liên quận đã có quy chế làm việc, có bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng, có sổ thu chi tài chính, sổ ghi biên bản các cuộc họp đầy đủ, có thủ quỹ riêng. Ban Kiểm tra đánh giá cao các hoạt động của Hội đồng Họ Dương các huyện, liên quận. Qua kiểm tra khẳng định việc lập hồ sơ mừng thọ, khuyến học khuyến tài năm 2019 của Hội đồng Họ Dương các huyện, liên quận  là chính xác, đúng người được hưởng chế độ của Dòng tộc.

Thay mặt Hội đồng Họ Dương Hải Phòng ông Dương Đức Tùng đã biểu dương các thành tích mà các Hội đồng Họ Dương các huyện, liên quận đã làm được. Ông cũng đề nghị các Hội đồng Họ Dương các huyện, liên quận tiếp tục các hoạt động “Hướng về cội nguồn – Tri ân tổ tiên – Đền ơn đáp nghĩa – Tương thân tương ái – Mừng thọ – Khuyến học khuyến tài – Phát triển kinh tế” .

Dương Văn Đức

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com