Hội đồng Họ Dương TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) sơ kết hoạt động Dòng tộc 6 tháng đầu năm

Ngày 28/7/2020, tại Văn phòng Hội đồng Họ Dương thành phố Đà Lạt (số 34 đường Chi Lăng, phường 9, TP. Đà Lạt), Hội đồng Họ Dương TP. Đà Lạt tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Dòng tộc 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020.

Ông Dương Doãn Ngụ –  Chủ tịch Hội đồng Họ Dương thành phố đã báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng một số công việc quan trọng như tổ chức trao bằng mừng thọ cho 6 cụ tuổi từ 80 đến 93 tuổi, trao 2 bằng vinh danh đỗ đại học cho 2 cháu và 1 bằng vinh danh Tiến sỹ cho đại tá Dương Văn Thiên được tổ chức trang trọng, tạo sự phấn khởi trong Dòng tộc. Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực Hội đồng Họ Dương TP. Đà Lạt cũng đã phân công nhân sự thực hiện kết nối tại các địa phương trên địa bàn.

Hội nghị đã phổ biến và triển khai 2 công văn số 165 và công văn số 253 của Hội đồng Họ Dương Việt Nam về mừng thọ và khuyến học, khuyến tài cho các thành viên nắm vững và triển khai thực hiện đúng theo hướng dẫn, đến nay cơ bản đã hoàn thành danh sách đề nghị mừng thọ các cụ tuổi 80 trở lên gửi cho Hội đồng Họ Dương tỉnh Lâm Đồng.

Hội nghị đã đề nghị kiện toàn nhân sự bổ sung thêm 4 thành viên vào Hội đồng Họ Dương TP.Đà Lạt đến nay đã có đủ 13 thành viên do ông  Dương Doãn Ngụ làm Chủ tịch.

Về phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020, Hội đồng Họ Dương TP. Đà Lạt sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kết nối tại 14 xã, phường của thành phố, thực hiện tốt các hoạt động của Hội đồng Họ Dương tỉnh Lâm Đồng đề ra. Trước mắt chuẩn bị tốt cho hoạt động khuyến học, khuyến tài và gửi danh sách báo cáo lên Hội đồng Họ Dương tỉnh trước ngày 30/10/2020.

Dương Doãn Ngụ

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com