Hội đồng Họ Dương Việt Nam hưởng ứng phong trào khuyến học

Truyền thống hiếu học của dân tộc ta có từ ngàn đời nay đã được duy trì, phát huy và phát triển đồng thời là động lực cho khuyến học, khuyến tài (là 2 chương trình gắn bó chặt chẽ không thể tách rời và luôn hỗ trợ cho nhau). Xuất phát từ quan điểm “phi trí bất hưng”, “hiền tài là nguyên khí quốc gia” Đảng và Nhà nước đã đặt ra cho toàn đảng, toàn dân ra sức phấn đấu thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập trong đó phong trào khuyến học, khuyến tài phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ đó. Thực hiện Nghị quyết của Đảng về xây dựng mô hình giáo dục mở – mô hình xã hội học tập, năm 2013, Thủ Tướng Chính phủ ban hành quyết định số 89/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, tiếp theo ban hành Quyết định 281/QĐ-TTg phê duyệt và giao Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì Đề án “Phát triển phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”. Trên tinh thần đó gia đình, dòng họ, cộng đồng có trách nhiệm tạo mọi cơ hội, mọi điều kiện, khuyến khích mọi thành viên của mình được học tập và có nghĩa vụ xây dựng những mô hình gia đình học tập, Dòng họ học tập và Cộng đồng học tập để ai cũng có ý thức trở thành công dân học tập.

Lễ vinh danh khen thưởng học sinh giỏi lần đầu tiên năm 2012

Cũng từ năm 2013 là thời kỳ đổi tên Hội đồng Dòng tộc Họ Dương và tổ chức Hội đồng Họ Dương 4 cấp; mỗi cấp có Ban Khuyến học – khuyến tài. Ban KH-KT có bộ phận chuyên trách và những người có năng lực, tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm với Dòng tộc. Hưởng ứng tích cực phong trào khuyến học, khuyến tài, công tác khuyến học, khuyến tài được coi là hoạt động trọng tâm số 1 của Dòng tộc, là sợi chỉ đỏ kết nối quy tụ bà con Họ Dương về với cội nguồn. Tại Điều lệ Họ Dương Việt Nam đã quy định cụ thể về khuyến học, khuyến tài “Xây dựng Dòng tộc thành xã hội học tập; Phát hiện, bồi dưỡng, hỗ trợ phát triển tài năng Họ Dương; Giúp đỡ những thành viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập”. Hoạt động khuyến học, khuyến tài góp phần thực hiện mục tiêu của Họ Dương Việt Nam xây dựng 3 nền tảng trụ cột: Sức khỏe – Tri thức – Đạo đức; phát triển văn hóa Dương gia dựa trên 3 giá trị cốt lõi: Chuẩn mực – Sáng tạo – Nghĩa tình để các gia đình người Họ Dương có đời sống vật chất ngày một khá giả, đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng phong phú, văn minh, động viên khuyến khích mọi người học tập phấn đấu vươn lên đạt được những thành tích cao, với số lượng năm sau cao hơn năm trước.

Trong những năm qua, nhờ tấm lòng hảo tâm, nghĩa tình của các nhà tài trợ, Quỹ Khuyến học, khuyến tài ngày càng phát triển, hoạt động khuyến học, khuyến tài đã nhanh chóng đi vào nề nếp và có chất lượng. Các nhà hảo tâm tài trợ là những doanh nhân Họ Dương thành đạt đã đóng góp to lớn cả về vật chất và tinh thần cho Quỹ Khuyến học, khuyến tài, đặc biệt là các ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐHDVN và các ông Phó Chủ tịch HĐHDVN Dương Huy Linh, Dương Đào Hồng Tuyển, Dương Trần Quang Nghị và ông Dương Công Thuyên. Với sự đóng góp to lớn vào Quỹ Khuyến học, khuyến tài, vừa qua Trung ương Hội khuyến học Việt Nam đã quyết định tặng bằng khen cho các ông và bằng khen cho Hội đồng Họ Dương Việt Nam. Ngoài ra các ông còn đóng góp cả về vật chất và tinh thần cho các quỹ khác như: Chương trình mừng thọ, Tương thân tương ái, quà Tết cho người nghèo…

Vinh danh khen thưởng các cá nhân đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu tại Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2019

Về kết quả đạt được trong khoảng thời gian 7 năm (từ năm 2013 đến năm 2019) HĐHDVN đã khuyến học khuyến tài cho 3 Giáo sư, 21 Phó Giáo sư, 10 Thầy thuốc ưu tú, 1 Thầy thuốc nhân dân, 4 Nhà giáo ưu tú, 8 Nghệ sỹ ưu tú, 7 Nghệ nhân ưu tú, 1 giải thưởng Hồ Chí Minh, 68 người đạt giải Quốc tế, 38 người đạt giải Quốc gia trên các lĩnh vực văn hóa – văn học – nghệ thuật – thể dục thể thao, 194 Tiến sỹ, khen thưởng 13.497 học sinh đỗ đại học, 1435 học sinh đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh và 3990 sinh viên học giỏi, xuất sắc hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc. Song hành với Quỹ khuyến học, khuyến tài do Chủ tịch Dương Công Minh tài trợ. Năm 2019 Hội đồng Họ Dương Việt Nam triển khai Quỹ Dương Huy Đỉnh hỗ trợ tài năng Họ Dương do ông Dương Huy Linh (là con của cụ Dương Huy Đỉnh) – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đông Hải, Phó Chủ tịch HĐHDVN, Phó Ban phát triển kinh tế HĐHDVN tài trợ. Quỹ Dương Huy Đỉnh được thành lập với mục đích hỗ trợ kinh phí cho những người Họ Dương có tài năng trên tất cả các lĩnh vực có cơ hội phát triển tài năng của mình và đảm bảo cho những học sinh, sinh viên có khả năng học tập không phải bỏ học vì lý do kinh tế. Trong đó Quỹ Dương Huy Đỉnh ưu tiên hỗ trợ cho các đối tượng trẻ tuổi. Năm 2019 Quỹ Dương Huy Đỉnh đã hỗ trợ cho 2174 học sinh, sinh viên với số tiền là 6.578.700.000 đ (Sáu tỷ, năm trăm bảy mươi tám triệu, bảy trăm ngàn đồng). Như vậy, trong khoảng 7 năm gần đây, HĐHDVN đã khuyến học, khuyến tài cho 19.623 cá nhân người Họ Dương với số tiền là 48.641.960.000 đ (Bốn mươi tám tỷ, sáu trăm bốn mươi mốt triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng). Riêng năm 2019, đã xét duyệt vinh danh khen thưởng 3428 trường hợp tăng 7% so với năm 2018 với tổng số tiền vinh danh khen thưởng là 7.265.260.000 đ (Bảy tỷ, hai trăm sáu mươi lăm triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng), tăng 1,4 % so với năm 2018.

Ngoài ra, nhiều Hội đồng Họ Dương các tỉnh, thành phố đã tích cực vận động các nhà hảo tâm quyên góp xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài để khen thưởng các cháu học sinh phổ thông tại địa phương mình tiêu biểu như TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên, ….

Hội đồng Họ Dương tỉnh Ninh Thuận trao tiền hỗ trợ từ Quỹ Dương Huy Đỉnh

Kết quả trên cho thấy Họ Dương Việt Nam đã tích cực hưởng ứng phong trào khuyến học, khuyến tài, chủ trương xây dựng xã hội học tập của Đảng và Nhà nước, luôn coi trọng học hành, tri thức, xây dựng cộng đồng Họ Dương Việt Nam thành Dòng họ học tập, Dòng họ khoa bảng, cũng là nền tảng cho sự phát triển của Dòng họ, đóng góp vào sự thịnh vượng, giàu có của đất nước.

Những người được thụ hưởng Quỹ khuyến học – khuyến tài của HĐHDVN đều vui mừng, phấn khởi khi được Dòng tộc quan tâm, khuyến khích và bày tỏ sự cảm động, lòng biết ơn sâu sắc những tấm lòng hảo tâm, nghĩa tình của các nhà tài trợ. Nhiều người đã có thư cảm ơn gửi Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

Bằng những chủ trương, biện pháp đúng đắn, phong trào KHKT của HĐHDVN đã khơi dậy truyền thống hiếu học của Dòng tộc được đông đảo con em trong Dòng tộc ủng hộ, tích cực hưởng ứng và xác định là nhiệm vụ quan trọng của Dòng tộc. Phong trào khuyến học, khuyến tài có tác động mạnh mẽ đến công tác phát triển, kết nối Dòng tộc và phát triển kinh tế. Ngược lại, công tác kết nối, xây dựng Dòng tộc có tầm quan trọng là công tác chiến lược đi đầu, cùng với phát triển kinh tế sẽ làm cơ sở, động lực cho việc hoàn thành công tác khuyến học, khuyến tài và các hoạt động khác.

Kết quả đạt được nói trên phải kể đến cố gắng của HĐHD các cấp và sự quan tâm, tạo điều kiện ủng hộ to lớn về vật chất và tinh thần của những nhà tài trợ hảo tâm đóng góp cho Quỹ Khuyến học, khuyến tài với quan điểm “cho đi là còn mãi” như Chủ tịch HĐHDVN Dương Công Minh từng nói.

Dương Ngọc Ngưu

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Mão - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com