Hội nghị Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam mở rộng

Ngày 10/7/2019, tại Văn phòng Hội đồng Họ Dương Việt Nam, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam tổ chức Hội nghị mở rộng bàn thảo nhiều nội dung quan trọng.

Chủ trì Hội nghị: Ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có các ông/bà Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam: Bà Dương Phạm Thị Thu Hằng, ông Dương Quốc Trọng, ông Dương Thanh Biểu, ông Dương Văn Đảm, ông Dương Văn Canh, ông Dương Ngọc Lương, Ban Thư ký, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng Họ Dương Việt Nam và bà Nguyễn Thúy An đại diện Công ty (Ông Dương Huy Linh).

Hội nghị đã tập trung thảo luận về công tác Trại hè Thanh niên Họ Dương Việt Nam năm 2019 tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh; Qũy hỗ trợ tài năng Dương Huy Đỉnh do ông Dương Huy Linh tài trợ; Nội dung văn bia công đức Đền thờ Dương Tướng Công; Mẫu biểu trưng Họ Dương Việt Nam và một số công việc quan trọng khác về xây dựng Dòng tộc…

Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi nghe các ông bà Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam thảo luận, ông Dương Công Minh kết luận: Trại hè Thanh niên Họ Dương Việt Nam năm 2019 tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang được chuẩn bị khẩn trương; nhiều nội dung có ý nghĩa đối với hoạt động của tuổi trẻ Họ Dương Việt Nam. Đề nghị Ban Thanh niên tiếp tục rà soát, đôn đốc các đơn vị có liên quan để hoàn thành công tác chuẩn bị. Đảm bảo cho Trai hè Thanh niên Họ Dương Việt Nam năm 2019 hoàn thành các yêu cầu, nội dung đề ra. Theo chương trình, tại Trại hè có Hội nghị Hội đồng Họ Dương Việt Nam, đề nghị Văn phòng và các đơn vị có liên quan chuẩn bị kỹ nội dung để hội nghị đạt kết quả tốt. Đối với Qũy hỗ trợ tài năng Dương Huy Đỉnh, giao Ban Khuyến học – Khuyến tài xây dựng quy chế tổ chức thực hiện, trong đó chú ý xây dựng các tiêu chí cụ thể trình Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam và nhà tài trợ Dương Huy Linh quyết định.

Ban Thông tin truyền thông

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com