Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2019 của Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương thành phố Hà Nội

Ngày 27/01/2019, Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai phương hướng hoạt động năm 2019 và kiện toàn thành viên Câu lạc bộ.

Tham dự Hội nghị: Về phía Hội đồng Họ Dương Việt Nam có: Ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương Việt Nam cùng các ông/bà Phó Chủ tịch: Bà Dương Phạm Thị Thu Hằng, ông Dương Thanh Biểu, ông Dương Văn Đảm, ông Dương Văn Canh, ông Dương Ngọc Lương.

Ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các ông/bà đại diện Thường trực Hội đồng Họ Dương, Thường trực Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương các tỉnh/thành phố trong khu vực. Ông Dương Văn Khá – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương thành phố; các ông/bà Hội đồng Họ Dương thành phố Hà Nội, thành viên Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương và Câu lạc bộ Lão thành Họ Dương thành phố Hà Nội.

Ông Dương Văn Khá – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương thành phố Hà Nội phát biểu bế mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, bà Dương Thị Ánh Tuyết – Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương thành phố Hà Nội đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Câu lạc bộ. Theo đó, mặc dù số lượng thành viên tham gia Câu lạc bộ năm 2018  tăng hơn năm 2017, nhưng hoạt động lại chưa đi vào thực chất.

Bà Dương Thị Ánh Tuyết – Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân thành phố Hà Nội báo cáo kết quả hoạt động năm 2018

Trong thời gian tới, Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương thành phố Hà Nội có sự thay đổi nhân sự, theo đó Dương Xuân Đệ – Tổng Giám đốc Công ty Hawee thay bà Dương Thị Ánh Tuyết làm Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương thành phố Hà Nội, các ông/bà Phó Chủ tịch gồm: bà Dương Thị Liễu, bà Lâm Thị Lịch, ông Dương Quang Sơn và ông Dương Văn Sáng.

Ban Chấp hành Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân thành phố Hà Nội ra mắt Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương Việt Nam hy vọng sau khi kiện toàn lại nhân sự sẽ tạo thêm sức mạnh, đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh… đưa hoạt động của Câu lạc bộ có hiệu quả hơn. Ông nhấn mạnh tham gia Câu lạc bộ đầu tiên là để giúp chính mình phát triển, sau đó là giúp cho các thành viên, rồi mới giúp tới bà con mình. Câu lạc bộ cần tạo ra sự gắn kết giữa các thành viên thành một cộng đồng doanh nghiệp – doanh nhân vững mạnh.

Ông Dương Xuân Đệ – Tân Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương thành phố Hà Nội phát biểu nhận nhiệm vụ

Ông Dương Văn Khá – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương thành phố Hà Nội, phát biểu bế mạc Hội nghị cũng kỳ vọng Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương thành phố Hà Nội trong thời gian tới sẽ có kế hoạch hoạt động thiết thực để tập hợp các thành viên mới, hợp tác cùng nhau phát triển.

Dương Hòa

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Khá - Phó Tổng Thư ký; Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com