Hội nghị trù bị cho Đại hội đại biểu họ Dương Phú Thọ nhiệm kỳ 2018 - 2022

         Ngày 13/5/2018, tại nhà khách Tây Bắc - Phú Thọ, Hội đồng họ Dương Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị trù bị cho Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Ông Dương Đức Phong - Quyền chủ tịch HĐHD Phú Thọ chủ trì Hội nghị

         Tham dự Hội nghị có: Ông Dương Quốc Tiến - UVTT Hội đồng Họ Dương Việt Nam - phụ trách cụm 5 tỉnh (Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ); Ông Dương Đức Phong - Quyền chủ tịch HĐHD Phú Thọ cùng 75 đại biểu đại diện cho Hội đồng Họ Dương các huyện, thị và các chi họ Dương trên địa bàn tỉnh.

Ông Dương Quốc Tiến - phụ trách cụm phát biểu chỉ đạo

         Hội nghị đã thống nhất một số nội dung quan trọng:

         - Nhân sự cho Đại hội.

         - Kinh phí tổ chức Đại hội.

         - Khách mời: Khoảng 300 đại biểu.

         - Địa điểm tổ chức Đại hội: Nhà khách Tây Bắc.

         - Thời gian: Ngày 27/5/2018.

         - Thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội...

         Hội nghị kết thúc vui vẻ, nhất trí cao.  Hy vọng Đại hội đại biểu Họ Dương tỉnh Phú Thọ sẽ thành công tốt đẹp.

Cung cấp thông tin: Dương Đức Phong

Bài viết liên quan