HỘI THẢO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HDG HÀ NỘI

     Ngày 11/8/2018, CLB Doanh nghiệp – Doanh nhân của Hội đồng Họ Dương thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội thảo: “Định hướng kế hoạch phát triển của Công ty cổ phần HDG Hà Nội” tại Sân Golf Long Biên – Hà Nội.

     Tham dự Hội thảo có Ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Chủ tịch CLB Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương Việt Nam và các ông, bà: Ông Dương Thanh Biểu – Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Khuyến học – Khuyến tài và mừng thọ Hội đồng Họ Dương Việt Nam; Ông Dương Quốc Trọng – Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Xây dựng Dòng tộc Hội đồng Họ Dương Việt Nam; Ông Dương Ngọc Lương – Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Thanh niên Hội đồng Họ Dương Việt Nam; Ông Dương Quốc Sỹ – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Bắc Ninh; bà Dương Hoài Liên – Phó Tổng Thư ký, Phó Trưởng Ban Tài chính Hội đồng Họ Dương Việt Nam; ông Dương Văn Khá – Phó Tổng Thư ký, Phó trưởng Ban Thông tin – Sự kiện Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Họ Dương TP Hà Nội; đại diện Văn phòng; các Ban; các CLB của Hội đồng Họ Dương Việt Nam; gần 200 đại biểu là Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương trên địa bàn thành phố Hà Nội; gần 100 đại biểu đại diện các Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương các tỉnh: Bắc Ninh; Hải Dương; Hưng Yên; Hà Nam và các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần HDG Hà Nội.

Ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐHDVN tới dự và phát biểu tại Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo “Định hướng kế hoạch phát triển của Công ty cổ phần HDG Hà Nội”

     Hội thảo đã được nghe ông Dương Quang Lư – Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần HDG Hà Nội trình bày định hướng phát triển của Công ty. Theo đó, Công ty cổ phần HDG Hà Nội được thành lập ngày 02/7/2018, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh. Đến nay, Công ty cổ phần HDG Hà Nội đã kiện toàn bộ máy tổ chức và xây dựng các quy chế hoạt động. Trong thời gian đầu, Công ty sẽ lựa chọn lĩnh vực kinh doanh chính là đầu tư và liên kết với các Doanh nghiệp trong Dòng tộc Họ Dương.

Ông Dương Quang Lư – Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần HDG trình bày định hướng phát triển của Công ty

     Phát biểu tại Hội thảo, Ông Dương Công Minh đã trao đổi với các đại biểu về những kinh nghiệm khởi nghiệp và cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh của Công ty cổ phần HDG Hà Nội. Ông cho biết Công ty cổ phần Him Lam sẽ hỗ trợ cho các hoạt động của Công ty cổ phần HDG Hà Nội trong giai đoạn mới thành lập và mong các nhà đầu tư, cổ đông tiềm năng Họ Dương cùng chung sức liên kết phát triển Công ty cổ phần HDG Hà Nội trở thành một Doanh nghiệp vững mạnh để động viên toàn Dòng tộc phát triển kinh tế bền vững, làm giàu chính đáng.

     Các đại biểu tham dự Hội thảo đã thảo luận, trao đổi, đối thoại trực tiếp với Ông Dương Công Minh và các thành viên HĐQT để tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Công ty cổ phần HDG Hà Nội.

Ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐHDVN; Chủ tịch CLB Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương Việt Nam đối thoại trực tiếp với các đại biểu tại hội thảo

Ông Dương Thanh Biểu – Phó Chủ tịch HĐHDVN phát biểu tại Hội thảo

     Công ty cổ phần HDG Hà Nội sẽ là nơi quy tụ sức mạnh liên kết của Doanh nghiệp – Doanh nhân và các cổ đông trong Dòng tộc Họ Dương để cùng nhau phát triển kinh tế và đem lại sự thịnh vượng. Phấn đấu trở thành Công ty phát triển vững mạnh trong thời gian tới, để tạo điều kiện, hỗ trợ các Doanh nghiệp của người Họ Dương cùng nhau phát triển./.

BAN THÔNG TIN – SỰ KIỆN

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Khá - Phó Tổng Thư ký; Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com