Hướng tới Đại hội đại biểu Họ Dương Việt Nam: Công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Họ Dương Thái Nguyên đã sẵn sàng

          Ngày 12/11/2017, Hội đồng Họ Dương Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị trù bị Đại hội đại biểu Họ Dương Thái Nguyên nhiệm kỳ 2017 -2022.        

         Dự hội nghị HĐHDVN: ông Dương Quốc Sỹ - phó chủ tịch cùng cán bộ Văn phòng; HĐHD Thái Nguyên: ông Dương Vương Thử - chủ tịch, ông Dương Ngọc Huân - phó chủ tịch, ông Dương Quang Điều – PCT, CT CLB DN-DNHD Thái Nguyên và ông Dương Văn Quân – chủ tịch Hội thanh niên Họ Dương Thái Nguyên.

          Thay mặt Hội đồng Họ Dương Thái Nguyên ông Dương Vương Thử báo cáo kết quả công tác chuẩn bị Đại hội: công tác nhân sự nhiệm kỳ 2017 – 2022; thông qua báo cáo Đại hội; công tác bảo đảm hậu cần; địa điển, thời gian tổ chức Đại hội và phân công trách nhiệm cho các thành viên (chuẩn bị văn kiện: chương trình, kịch bản, hậu cần,… ).  Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, các ý kiến đóng góp bổ sung nhằm chuẩn bị chu đáo, bảo đảm phục vụ cho Đại hội đại biểu Họ Dương Thái Nguyên diễn ra tốt đẹp.

          Ông Dương Quốc Sỹ  - phó chủ tịch HĐHDVN phát biểu: ông nhấn mạnh Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã có hướng dẫn về công tác tổ chức đại hội, các đơn vị nghiên cứu vận dụng một cách tốt nhất. Xong cần chú trọng: phần tổ chức nghi lễ trang trọng - ý nghĩa; phần bầu Hội đồng Họ Dương, ban kiểm tra và đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên bảo đảm nghiêm túc, dân chủ xây dựng tình đoàn kết gắn bó, vui vẻ…

           Đại hội đại biểu Họ Dương Thái Nguyên sẽ được tổ chức vào ngày 10/12/2017 tại Trường Văn hóa 1 Bộ công an (phường Lương Sơn, Tp Sông Công, Thái Nguyên). Đến nay công tác chuẩn bị cho Đại hội đã sẵn sàng. Với sự chuẩn bị chặt chẽ chu đáo, Chúng ta tin tưởng Đại hội đại biểu Họ Dương 'Thủ Đô gió ngàn' sẽ thành công tốt đẹp.

Dương Thị Mai ( BanKinh tế)

Bài viết liên quan