Kết quả xét duyệt mừng thọ năm 2017

Ngày 03/11/2016, Hội đồng xét duyệt hồ sơ mừng thọ, khuyến học - khuyến tài đã thông qua danh sách mừng thọ năm 2017. Ban biên tập xin đăng tải danh sách cho bà con trong Dòng tộc cùng biết.

Để tải danh sách về, bà con vào đường link bên dưới, sau đó kích vào "File đính kèm":

http://hoduongvietnam.com.vn/danh-sach-mung-tho-cac-cu-cao-nien-nam-2017-tinh-den-ngay-01-10-2016--p1365

Ban biên tập

Bài viết liên quan