Kiện toàn nhân sự Hội đồng Họ Dương tỉnh Đồng Nai

Ngày 25/11/2020, tại Văn phòng Hội đồng Họ Dương tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Hội nghị kiện toàn nhân sự của Hội đồng Họ Dương tỉnh.

Ông Dương Công Đức chủ trì Hội nghị

Chủ trì Hội nghị: Ông Dương Công Đức – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Phó Ban Xây dựng Dòng tộc phụ trách khu vực Đông Nam Bộ.

Tham dự Hội nghị có đầy đủ các ông bà thành viên Hội đồng Họ Dương tỉnh Đồng Nai.

Tại Hội nghị, ông Dương Công Đức đã thay mặt Hội đồng Họ Dương Việt Nam công bố Quyết định miễn nhiệm một số chức danh của Hội đồng Họ Dương tỉnh Đồng Nai, trong đó có ông Dương Minh Hoàng – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Đồng Nai vì lý do sức khỏe.

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Đồng Nai. Ông Dương Đức Thúy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Đồng Nai với số phiếu tán thành 100% .

Dương Lê Bằng

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com