Lãnh đạo Hội đồng Họ Dương Đà Nẵng – phụ trách cụm tổ chức họp Ban Thông tin - Tuyên truyền Họ Dương thành phố Đà Nẵng

        Ngày 09 tháng 01 năm 2018,  tại 18 Lê Quý Đôn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Lãnh đạo Hội đồng Họ Dương Đà Nẵng - phụ trách cụm tổ chức họp với Ban Thông tin - Truyền thông họ Dương thành phố Đà Nẵng.

        Dự và chỉ đạo buổi họp có: ông Dương Tấn Cường - Ủy viên thường trực Họ Dương Việt Nam - phụ trách cụm 7 tỉnh thành phố gồm: thành phố Đà Nẵng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình và Bình Định - chủ tịch Hội đồng Họ Dương thành phố Đà Nẵng; Các ông, bà trong Hội đồng Họ Dương thành phố Đà Nẵng: ông Dương Hoài Nam - phó chủ tịch, bà Dương Thị Thìn - Ủy viên thường trực - phụ trách Ban thông tin tuyên truyền thành phố Đà Nẵng và các thành viên Ban.

        Các thành viên dự họp đã  thảo luận và thống nhất một số nội dung nhiệm vụ cần phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán là thành lập Đoàn kết nối, xây dựng và phát triển họ Dương cụm 7 tỉnh do chủ tịch Dương Tấn Cường phụ trách; lập trang facebook của Đoàn.

        Đối với công tác Thông tin – tuyên truyền, bà Dương Thị Thìn đã báo cáo tóm tắt kết quả, tình hình hoạt động của ban. Báo cáo đã đánh giá những thành tích đã đạt được, những điểm tồn tại cần khắc phục và đề xuất để nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền trong thời gian tới.

        Các thành viên đã chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất của mình. Các chia sẻ đều được ông Dương Tấn Cường và ông Dương Hoài Nam thảo luận cùng tháo gỡ...  Với mong muốn phải đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau, trong công việc phải phân công cụ thể rõ ràng; mọi thông tin trước khi đăng tải lên trang mạng phải được người phụ trách duyệt tránh sơ suất.

        Ông Dương Tấn Cường đã ghi nhận những kết quả của Ban thông tin tuyên truyền thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua và mong rằng trong thời gian tới các thành viên của Ban cần phát huy và cố gắng hơn nữa đáp ứng ngày càng phát triển lớn mạnh của Họ Dương Việt Nam. Trước mắt làm tốt công tác tuyên truyền hướng tới Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam 2018 – tại Cần Thơ và các hoạt động của Họ Dương cả nước để bà con Dòng tộc trên địa bàn nắm được. Ông cũng Thông báo Hội đồng Họ Dương Đà Nẵng sẽ cấp cho Ban thông tin tuyên truyền 5 triệu đồng làm quỹ. Mặc dù số tiền không lớn nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho Ban hoạt động tốt hơn.
        Buổi họp đã kết thúc - thành công. Chia tay - Các thành viên nguyện sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban thông tin tuyên truyền Đà Nẵng

Bài viết liên quan