Nghiên cứu sinh Dương Thái Trung bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện

Mới đây, tại  Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công Thương – Bộ Công Thương đã diễn ra  Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Viện chuyên ngành kinh doanh thương mại, mã số 9.34.01.21 cho NCS. Dương Thái Trung về đề tài: “Quản lý Nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam”.  Luận án được thực hiên dưới sự hướng dẫn khoa học của: PGS.TS. Trần Thị Thu Phương và TS. Phạm Hồng Tú.

 

 Buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ của NCS Dương Thái Trung

Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp Viện theo quyết định số 366/QĐ-CLCT ngày 25 tháng 05 năm 2023 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương gồm 7 thành viên: PGS.TS. Đinh Văn Thành – Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Chủ tịch Hội đồng; GS.TS. Đỗ Đức Bình – Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Ủy viên phản biện 1; PGS. TS. Nguyễn Văn Lịch – Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Ủy viên phản biện 2; PGS.TS. Doãn Kế Bôn – Trường Đại học Thương mại, Ủy viên phản biện 3; PGS.TS. Trịnh Thị Thu Hương – Trường Đại học Ngoại Thương, Ủy viên; GS.TS. Nguyễn Bách Khoa – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên; TS. Lê Huy Khôi – Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Ủy viên, Thư ký hội đồng.

Thành viên Hội đồng phản biện luận án Tiến sĩ của NCS Dương Thái Trung

Thành viên Hội đồng phản biện luận án Tiến sĩ của NCS Dương Thái Trung

Đến dự lễ bảo vệ có TS. Nguyễn Văn Hội – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, đại diện cơ quan đào tạo và PGS.TS. Trần Thị Thu Phương – Giáo viên hướng dẫn của nghiên cứu sinh cùng các nhà khoa học, các nghiên cứu sinh của Viện, đồng nghiệp, người thân và bạn bè của NCS. Dương Thái Trung.

Phát biểu kết luận, PGS.TS. Đinh Văn Thành – Chủ tịch hội đồng khẳng định tên luận án Quản lý Nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam  phù hợp với nội dung và mã số chuyên ngành, luận án có tính cấp thiết với thực tiễn, không trùng với các luận án khác đã được bảo vệ.

Tóm tắt luận án của NCS Dương Thái Trung

Đóng góp về lý luận:

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm sáng tỏ thêm các khái niệm, nội dung, nhân tố ảnh hưởng đếnquản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu phù hợp điều kiện kinh tế – xã hội, môi trường phát triển. Những vấn đề luận án đề cập, giải quyết góp phần phân tích những cơ sở khoa học trong việc đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam.

Đóng góp về mặt thực tiễn:

Thực trạng quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam đã được luận án phản ánh một cách chân thực và có hệ thống. Luận án đã chỉ rõ, quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam thời gian qua, ngoài những thành tựu đạt được vẫn tồn tại những bất cập, hạn chế.

Nguyên nhân của những bất cập, hạn chế đó là do hệ thống các quy định pháp luật liên quan chưa được hoàn thiện, bộ máy quản lý nhà nước chưa được kiện toàn,  năng lực đội ngũ cán bộ, công chức chưa cao,… Vì vậy những kết quả nghiên cứu, đặc biệt là những giải pháp mà luận án đưa ra có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước đối với rượu nhập khẩu ở Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, phục vụ đào tạo, giảng dạy, học tập và nghiên cứu những chuyên đề thực tế liên quan đến quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam, là nguồn tài liệu sử dụng cho các cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương tham khảo để đề xuất giải pháp hoàn thiện và tăng cường quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu.

NCS Dương Thái Trung  thuyết trình đề án của mình

 Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá luận án của NCS. Dương Thái Trung với kết quả 7/7 phiếu tán thành. Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Viện đã nhất trí đánh giá luận án của NCS. Dương Thái Trung đảm bảo yêu cầu của một luận án Tiến sỹ kinh tế và đề nghị Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương cấp bằng Tiến sĩ cho tác giả của luận án theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dương Hiên

 

 

 

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Mão - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com