NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ HƯỚNG DẪN KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC – KHUYẾN TÀI NĂM 2018 VÀ MỪNG THỌ NĂM 2019

     Hội đồng Họ Dương Việt Nam vừa có văn bản số 55/TB-HĐHDVN ngày 09/08/2018 về công tác Khuyến học – Khuyến tài (KH-KT) và mừng thọ năm 2018. Ban Thông tin – Sự kiện HĐHDVN có cuộc trao đổi với ông Dương Thanh Biểu, PCT HĐHDVN, Trưởng ban KH – KT và Mừng thọ xung quanh nội dung công tác KT – KT và mừng thọ năm 2018.

     Ban TT-SK: Thưa ông, ông có thể cho độc giả những nét cơ bản về công tác Khuyến học – khuyến tài và Mừng thọ năm 2018 như thế nào?

     Ông Dương Thanh Biểu: Khuyến học – khuyến tài là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Dòng tộc. Năm qua, Hội đồng Họ Dương các cấp đã có nhiều cố gắng trong công tác khuyến học – khuyến tài và mừng thọ. Năm 2017 là 6,832 cụ được mừng thọ; năm 2018 có 15,242 cụ được mừng thọ (tăng 123% so với năm 2017), năm 2016 có 2,445 người được vinh danh về các lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao; năm 2017 có 2,800 người được vinh danh về các lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao (tăng 14% so với năm 2016).

     Tuy nhiên, bên những ưu điểm là cơ bản trên đây, công tác khuyến học – khuyến tài và mừng thọ còn một số tồn tại như: Có trường hợp chúng ta chưa thống kê đầy đủ, kịp thời; có trường hợp thống kê trùng nhau, những quy định cần cập nhật theo hướng dẫn như số điện thoại… chưa đầy đủ, thậm chí có trường hợp một số cụ cao tuổi đã mất những vẫn báo cáo… Để khắc phục những tồn tại trên đây và chuẩn bị thực hiện “số hóa” trong công tác quản lý Dòng tộc, Ban khuyến học – khuyến tài và mừng thọ các cấp, Hội đồng Họ Dương các địa phương cần cố gắng hơn nữa, nhất là quán triệt những quy định mới của hướng dẫn số 05/TB-HĐHDVN ngày 9 tháng 8 năm 2018 để thực hiện chính xác, kịp thời.

     Ban TT-SK: Thưa ông, theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và đào tạo năm 2018, các trường Đại học tự quyết định về điểm sàn. Việc xét vào Đại học căn cứ vào kết quả kỳ thi Quốc gia năm 2018 và xét tuyển qua học bạ. Ông có thể cho biết quan điểm chỉ đạo của TT HĐHDVN về tiêu chí khen thưởng khuyến học khuyến tài năm 2018, có gì mới?

     Ông Dương Thanh Biểu: Như các năm trước đây, Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định về điểm sàn xét tuyển đại học (năm 2017 là 15 điểm). Năm nay, việc quy định điểm sàn do các trường quyết định. Cho nên, có trường quy định điểm sàn rất thấp, thậm chí có trường quy định điểm sàn là 11 điểm, hoặc có trường hợp xét tuyển đại học qua học bạ. TT HĐHDVN thấy rằng, để bảo đảm chất lượng, công bằng và phù hợp với quy định trước đây, TT HĐHDVN quy định, năm 2018 những trường hợp đủ 15 điểm thì mới được xét thưởng.

     Ban TT-SK: Về các đối tượng khen thưởng năm nay có gì mới, thưa ông?

     Ông Dương Thanh Biểu: Về đối tượng khen thưởng thì vẫn như các năm trước đây. Chỉ có trường hợp những người con Họ Dương đạt Huy Chương vàng, bạc, đồng về các lĩnh vực văn học, nghệ thuật cấp Quốc gia và quốc tế cũng được xét thưởng.

     Ban TT-SK: Nghiên cứu văn bản số 05 thấy có nhiều bảng thống kê về thủ tục hồ sơ xét thưởng năm 2018. Ông có thể cho độc giả biết về lý do?

     

     Ông Dương Thanh Biểu: Những giấy tờ mà người Họ Dương được khen thưởng phải hoàn thiện cũng như các năm trước đây như: Chúng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ, photo công chứng các loại bằng, chứng nhận giải…

     Tuy nhiên, theo yêu cầu của Nhà tài trợ và TT HĐHDVN để thuận lợi trong quá trình tiến tới số hóa các hoạt động của HDVN và tạo điều kiện cho việc khởi nghiệp sau này, tất cả các cháu đỗ đại học và đang học đại học là người Họ Dương được nhận thưởng đều bắt buộc phải thực hiện việc mở tài khoản “Ví Việt”. Tại điểm a, tiết 1, phần II, của thông báo hướng dẫn số 55/TBHĐHDVN ngày 09 tháng 08 năm 2018, có quy định:

     1. Mở tài khoản “Ví Việt” tại Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt. HĐHDVN sẽ trao tiền thưởng vào tài khoản Ví Việt của các cháu và tích lũy “Điểm uy tín”. Tài khoản Ví Việt được mở bằng số điện thoại của chính chủ cá nhân nhận học bổng. Việc mở tài khoản Ví Việt cho các cháu sẽ do Ngân hàng Bưu điện thực hiện dựa trên thông tin HĐHD các tỉnh, thành phố cung cấp. Vì vậy, HĐHD các tỉnh, thành phố đặc biệt lưu ý các cháu cung cấp chính xác số điện thoại của chính mình, không khai báo số điện thoại người thân. Quy trình phối hợp cùng Ngân hàng tại Mục I, Phụ lục 01.

     2. Đối với các cháu nhận được số tiền thưởng ≥ 5,000,000 VNĐ, các cháu cần đến Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thực hiện định danh tài khoản Ví Việt trước khi được trao thưởng. Quy trình hướng dẫn các cháu định danh tài khoản Ví Việt tại Mục II, Phụ lục 01.

     Vì vậy, HĐHD các cấp thực hiện thông báo, hướng dẫn các cháu đủ điều kiện nhận thưởng hoàn thiện hồ sơ nhận thưởng khuyến học khuyến tài. Đồng thời, hướng dẫn các cháu hoàn thiện thủ tục liên quan đến việc mở và định danh tài khoản Ví Việt. Mọi thắc mắc cần được tư vấn hỗ trợ thêm, HĐHD các cấp liên hệ tổng đài tư vấn miễn phí 24/07 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt theo số 1800.6665 nhánh 0 hoặc số điện thoại hotline 01646.122.146.

    Như vậy, để thực hiện định danh tài khoản “Ví Việt” phải có nhiều biểu mẫu thống kê. Tuy nhiên, sang các năm tới, sẽ có nhiều thuận lợi khi tổng hợp hồ sơ khen thưởng.

       Ban TT-SK: Về thời gian nộp hồ sơ có gì thay đổi, thưa ông?

     Ông Duong Thanh Biểu: Theo yêu cầu của Ngân hàng Liên Việt, để bảo đảm thời gian làm “Ví Việt”, danh sách những người được khen thưởng cần gửi trước ngày 30/10/2018. Riêng file Excel “Danh sách mở tài khoản ví Việt hội viên HĐHDVN” gửi vào email hoduongvn@gmail.com trước ngày 20/9/2018.

     Do vậy, TT HĐHDVN yêu cầu các địa phương đôn đốc các thí sinh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để HĐHD cấp tỉnh thẩm định và gửi về VP HĐHDVN theo thời gian như quy định trên đây.

        Ban TT-SK: Về mừng thọ cho các cụ cao tuổi có gì mới, thưa ông?

     Ông Dương Thanh Biểu: Theo ý kiến nhà tài trợ và TT HĐHDVN, mức thưởng cho những người cao tuổi Họ Dương năm 2019 có thay đổi. Theo đó, các cụ từ 100 tuổi trở lên, mỗi cụ được nhận Bằng mừng thọ cùng với 2.000.000 VNĐ; Các cụ từ 90 đến 99 tuổi, mỗi cụ được nhận Bằng mừng thọ cùng với 1.500.000 VNĐ; các cụ 80 tuổi, 85 tuổi được mừng thọ 1.000.000 đồng, các cụ từ 81 tuổi đến 84 tuổi hoặc từ 86 tuổi đến 89 tuổi chưa được mừng thọ lần nào thì được mừng thọ 1.000.000 đồng

     Ban TT-SK: Thực tiễn cho thấy, về khung, bằng khen thưởng và mừng thọ trong những năm qua khi gửi về các địa phương có tình trạng hư hỏng. Vậy để bảo đảm chất lượng, năm nay có cải tiến gì, thưa ông?

       Ông Dương Thanh Biểu: Để khắc phục tình trạng hư hỏng về khung bằng khen thưởng, TT HĐHDVN giao cho Ban KH – KT phối hợp với Ban thanh niên và Ban tài chính HĐHDVN đề xuất mẫu, thiết kế bằng vinh danh khen thưởng trình Thường trực HĐHDVN phê duyệt. TT HĐHDVN sẽ chuyển kinh phí cho các địa phương làm khung theo đúng quy định, mẫu mã do Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam phê duyệt.

      Về bằng mừng thọ: Ban KH – KT và mừng thọ, Ban tài chính, Văn phòng HĐHDVN thống nhất in tập trung bằng mừng thọ và chuyển kinh phí cho các địa phương làm khung theo đúng quy định, mẫu mã do Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam phê duyệt.

Ban TT-SK: Xin cảm ơn ông!.

BAN THÔNG TIN – SỰ KIỆN

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Mão - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com