Nỗ lực đưa công tác kiểm tra, Giám sát vào hoạt động có nền nếp ở Hội đồng Họ Dương các cấp

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng Họ Dương tỉnh Bắc Giang trong thời gian qua, sáng ngày 29/10/2019 Ban kiểm tra Hội đồng Họ Dương (HĐHD) Việt Nam đã kiểm tra toàn diện Hội đồng Họ Dương tỉnh Bắc Giang trên các mặt hoạt động Dòng tộc. Tham gia Đoàn kiểm tra có ông Dương Văn Canh – Phó Chủ tịch HĐHD Việt Nam, Trưởng Ban Kiểm tra; ông Dương Văn Thi – Phó Ban Kiểm tra HĐHD Việt Nam; ông Dương Đăng Tới – Ủy viên Ban Kiểm tra HĐHD Việt Nam. Thay mặt cho Đoàn kiểm tra Họ Dương Việt Nam, ông Dương Văn Thi, công bố Quyết định số 413/QĐ-HĐHDVN ngày 07/10/2019 của thường trực HĐHD Việt Nam về việc cử đoàn kiểm tra Họ Dương Việt Nam đến công tác tại Hội đồng Họ Dương tỉnh Bắc Giang, thông qua nội dung và lịch kiểm tra gồm: Kiểm tra HĐHD tỉnh Bắc Giang và kiểm tra thực tế tại HĐHD huyện Hiệp Hòa và HĐHD huyện Lục Ngạn, thời gian kiểm tra trong một ngày.

Ban Kiểm tra Hội đồng Họ Dương Việt Nam tại Văn phòng Hội đồng Họ Dương tỉnh Bắc Giang

Tại HĐHD huyện Hiệp Hòa, Đoàn kiểm tra đã là việc với xã Hoàng An và xã Hòa Sơn – nơi có 28 cháu làm hồ sơ xin hỗ trợ từ Quỹ Dương Huy Đỉnh. Qua đối chiếu và kiểm tra các thông tin đầy đủ chính xác đảm bảo công khai minh bạch, sổ sách ghi chép đầy đủ rõ ràng. Tại Văn phòng HĐHD tỉnh Bắc Giang, đoàn kiểm tra được nghe ông Dương Ngọc Tân – Chủ tịch HĐHD tỉnh Bắc Giang – báo cáo những kết quả hoạt động nổi bật của HĐHD tỉnh trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Qua kiểm tra thực tế, hệ thống sổ sách ghi chép, các Quy chế hoạt động, Khuyến học khuyến tài, Mừng thọ trong năm… của HĐHD tỉnh và HĐHD các huyện/thành phố trực thuộc, ông Dương Văn Canh – Trưởng Ban Kiểm tra -đánh giá cao hoạt động của HĐHD tỉnh. HĐHD tỉnh đã chuẩn bị các nội dung cho kiểm tra nghiêm túc, chất lượng, sắp xếp khoa học gọn gàng, đầy đủ các nội dung, có ghi chép số liệu rõ ràng; công tác Mừng thọ, Vinh danh – Khen thưởng, tặng quà Tết cho hộ nghèo đảm bảo công khai minh bạch, rõ ràng đúng đủ đối tượng, tài chính thu chi công khai minh bạch. Theo ông Dương Văn Canh, đây là hình mẫu cho các HĐHD khác học tập và nhân rộng, mong rằng HĐHD tỉnh tiếp tục phát huy và chỉ đạo HĐHD các huyện/thành phố trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nội dung mà HĐHD Việt Nam đã quy định, trong đó cần tập trung vào các hoạt động Mừng thọ, Vinh danh – Khen thưởng, quà Tết cho hộ nghèo…

Ban Kiểm tra Hội đồng Họ Dương Việt Nam làm việc

Trong chuyến công tác tại HĐHD tỉnh Bắc Giang, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế tại huyện Lục Ngạn, cụ thể tại 2 xã Giáp Sơn và xã Tân Quang nơi tập trung đông số cháu là học sinh nghèo được hỗ trợ từ Qũy Dương Huy Đỉnh. Qua đối chiếu danh sách trực tiếp với bộ phận thương binh xã hội của xã, không phát hiện sai sót, đảm bảo thông tin chính xác đúng đối tượng được thụ hưởng, công tác mừng thọ, vinh danh cụ thể đúng đối tượng được hưởng.

Ban kiểm tra đối chiếu sổ sách tại xã Giáp Sơn – huyện Lục Ngạn

Qua một ngày làm việc khẩn trương, tích cực HĐHD tỉnh Bắc Giang và các đơn vị trực thuộc đã được tiếp thu những ý kiến đóng góp chân thành, tâm huyết, xây dựng sát với hoạt động thực tế của địa phương, đồng thời chỉ ra một số hạn chế mà HĐHD từng huyện trong tỉnh cần khắc phục trong thời gian tới, để làm tốt hơn nữa các hoạt động, đưa phong trào hoạt động HĐHD tỉnh ngày càng vững mạnh.

Dương Thanh

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com