Ông Dương Văn Rum – Từ chủ doanh nghiệp đến việc làm nhân đạo

Ông Dương Văn Rum – Chủ doanh nghiệp tư nhân sản xuất gạch Nhẫn Thành là người Họ Dương duy nhất ở An Giang được vinh dự đặt tên cho con đường tại xã Bình Thủy, huyện Châu Phú vì đã có công góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Dương Bảo

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com