Trang thơ Họ Dương: THĂM BẾN ĐÒ MẸ SUỐT

THĂM BẾN ĐÒ MẸ SUỐT

                                                  Xin đừng hỏi

                                                         Mẹ bao nhiêu tuổi

                                                  Và bến đò

                                                         Bao chuyến mẹ sang?

                                                  Mà chỉ biết

                                                         Đoàn quân năm ấy

                                                  Bão lửa chiến trường

                                                         Tay mẹ chuyến đò ngang.

                                                  Nhật Lệ sông sâu

                                                         Cầu đã bắc

                                                  Dòng người

                                                         Vùn vụt đi qua

                                                  Đâu rồi

                                                         Đoàn quân năm ấy

                                                  Đã ai về

                                                         Thắp cho mẹ nén nhang?

                                                  Bảo Ninh quê mẹ

                                                         Giờ yên ắng

                                                  Đôi bờ vẫn cát

                                                         Trắng phau phau

                                                  Hàng dừa gầy guộc

                                                         Xiêu xiêu nắng

                                                  Tượng mẹ, con đò

                                                         Với gió trăng.

                                                                     Nhật Lệ, ngày 26/7/2006

                                                                  Tác giả: Dương Đình Chiến

Bài viết liên quan