THƠ HỌ DƯƠNG

Đã là con cháu Họ Dương

Ở nhà hiếu nghĩa, ra đường hiển vinh

Giữ nguyên lễ giáo, kỉ cương

Nền tảng đạo lí, Tổ tiên bao đời

Con cháu Họ Dương hội tụ tại Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2019

   Dựng xây Dòng tộc văn minh

Đời đời tiến phát huy hoàng hiển vinh

Mang danh con cháu Họ Dương

Phát huy truyền thống tiến lên không ngừng.

Dương Trần Trọng

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Khá - Phó Tổng Thư ký; Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com