Thông báo chương trình giao lưu nghệ thuật tại Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017

 

HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC

LỄ HỘI MÙA XUÂN 2017

Số: 28 /TB-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU NGHỆ THUẬT

TẠI LỄ HỘI MÙA XUÂN HỌ DƯƠNG 2017

Thực hiện chương trình Kế hoạch Lễ hội mùa xuân 2017 của Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Ban tổ chức Lễ hội mùa xuân 2017 xây dựng Chương trình giao lưu nghệ thuật  giữa HĐHD các tỉnh/TP, CLB DN-DN, Hội, Chi hội TN,HS-SV các khu vực, tỉnh, thành phố cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 17h00 đến 21h30 thứ 7 ngày 11/02/2017 (Tức 15 tháng Giêng Đinh Dậu)

2. Địa điểm: Cung thể thao Tiên Sơn

3. Nội dung:

- Đối tượng tham gia:

+ HĐHD các khu vực, tỉnh thành phố.

+ CLB DN – DN Họ Dương các khu vực, tỉnh, thành phố.

+ Hội, Chi hội TN, HS-SV Họ Dương các khu vực, tỉnh, thành phố.

- Chủ đề: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Đất nước và con người Việt Nam, các tác phẩm về Họ Dương hoặc do người Họ Dương sáng tác.

Thể loại: Dân ca các vùng miền dân tộc, các loại thơ, ca, múa, khiêu vũ...

- Số lượng tiết mục: Mỗi đơn vị tham gia sơ loại có thể đăng ký nhiều tiết mục và mỗi tiết mục không quá 7 phút.

Về âm nhạc: Các đơn vị chủ động chuẩn bị phần nhạc nền của tiết mục tham gia chương trình.

Cách thức tổ chức sơ loại các tiết mục nghệ thuật: Ban Tổ chức sẽ tiến hành duyệt và chọn các tiết mục có chất lượng tham gia đêm giao lưu nghệ thuật tại Lễ hội mùa xuân 2017.

Các đơn vị quay video tiết mục tham gia sơ loại và gửi về Ban tổ chức bằng 1 trong các cách sau:

1. Gửi về mail Tonghoithanhnienhdvn@gmail.com

2. Tải trực tiếp lên kênh Youtube.com

3. In ra Đĩa CD gửi qua đường bưu điện về Văn phòng HĐHD Việt Nam

Đc: 22 Lý Thái Tổ - Tp Bắc Ninh ( Dương Văn Huế - 0985939352)

(Hạn cuối đăng đý và gửi tiết mục sơ loại về BTC trước ngày 10/01/2017).

Lưu ý: Khi gửi tiết mục gửi về BTC yêu cầu các đơn vị để tên tiết mục như sau:

“Tên đơn vị - Tên tiết mục”

Ví dụ: “HĐHD Thành phố Đà Nẵng  – Tốp ca Hào khí Họ Dương”

- Cơ cấu giải thưởng: 

+ 01 giải đặc biệt: 7,000,000 VNĐ

+ 01 giải nhất: 5,000,000 VNĐ

+ 02 giải nhì: 4,000,000 VNĐ

+ 03 giải ba: 3,000,000 VNĐ

+ 10 giải khuyến khích: 1,500,000 VNĐ

Mọi thông tin xin liên hệ

Dương Huế - Nhân viên Văn phòng HĐHD Việt Nam

SĐT: 0985939352

Gmail: tonghoithanhnienhdvn@gmail.com

 

TM. BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI MÙA XUÂN 2017

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ BAN

 

 

(Đã ký)

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ

Dương Xuân Thoa

Bài viết liên quan