Thông báo về địa điểm Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2019

              Theo kế hoạch luân chuyển Lễ hội Mùa Xuân Họ Dương Việt Nam năm 2019 tổ chức tại thành phố Thái Nguyên. Song do Nhà thi đấu Thể thao Thái Nguyên đã cổ phần hóa và sửa chữa trong thời gian tới…không đủ điều kiện tổ chức Lễ hội. 

           Ngày 25/5/2018 Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã có công văn số:27/CV-HĐHDVN “Về việc xin phép tổ chức Lễ hội Mùa Xuân Họ Dương Việt Nam năm 2019” trình Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Ngày 30/5/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã có công văn số:1814/UBND-KGVX chấp thuận đề nghị của Hội đồng Họ Dương Việt Nam. 

         Ban biên tập xin đăng tải công văn trên.

Ban biên tập

 

 

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com