Thông báo về việc đăng ký gian hàng của CLB DN – DN Họ Dương Việt Nam tại Lễ hội mùa Xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017

HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

CLB DN-DN HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

Số: 05/TB-CLBDN-DNHDVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

­­­­­­ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO

“V/v Đăng ký gian hàng của CLB DN – DN Họ Dương Việt Nam tại Lễ hội mùa Xuân Họ Dương 2017”

Kính gửi: Câu lạc bộ Doanh nghiệp Doanh nhân Họ Dương khu vực, các tỉnh, thành phố.

Căn cứ điều lệ Họ Dương Việt Nam;

Căn cứ kế hoạch, chương trình Lễ hội mùa Xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017 tại Thành phố Đà Nẵng,

Câu lạc bộ Doanh nghiệp Doanh nhân Họ Dương Việt Nam thông báo tới các CLB DN – DN Họ Dương khu vực, tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp được biết để đăng ký tham gia gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm.

Hội chợ  Lễ hội Mùa Xuân Họ Dương Việt Nam 2017 là cơ hội để các Doanh nghiệp Doanh nhân Họ Dương tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm giao lưu, gắn kết tình cảm và hỗ trợ nhau cùng phát triển lớn mạnh.     

Đơn vị tổ chức: CLB DN – DN Họ Dương Việt Nam.

Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 10/02/2017 tới 11h30 ngày 12/02/2017

Địa điểm tổ chức: Cung thể thao Tiên Sơn – đường Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian đăng ký: 01/11/2016 đến ngày 30/11/2016.

Gửi về địa chỉ: CLB DN – DN Họ Dương Việt Nam, số 22 Lý Thái Tổ, P. Đại Phúc, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0241.3856166; Email: clbdoanhnghiephoduongvn@gmail.com;

 

                               

 

CLB DN – DN HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Dương Thế Minh

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Tham gia Hội chợ gian hàng Lễ hội Mùa Xuân Họ Dương Việt Nam 2017 tại Đà Nẵng

I. Thông tin doanh nghiệp

Tên Công  ty: ……………………………………………………………………………….

Tên giao dịch quốc tế: ……………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………Fax:……………………………………..

Email:……………………………………………Website: ………………………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

Đại diện: ………………………………………Chức vụ:…………………………………

– Điện thoại di động:……………………………  Email:…………………………………….

Người liên hệ: ……………………………….Chức vụ:……………………………………

Điện thoại di động:……………………………  Email:…………………………………….

– Loại hình doanh nghiệp:……………………………………………………………………

– Mặt hàng kinh doanh chính: ………………………………………………………………

II. Đăng ký Hội chợ

1. Đăng ký diện tích trưng bày

– Đăng ký gian hàng tiêu chuẩn: ………gian.

– Gian hàng tiêu chuẩn: 9m2. ( CLB DN – DN Họ Dương Việt Nam thuê và dựng gian hàng).

2. Sản phẩm trưng bày

– Tên sản phẩm: ……………………………………………………………………………………

– Số lượng mẫu sản phẩm: ………………………………………………………….……….

– Khối lượng hàng hóa: ………………………………………………………………………

III. Đăng ký nhân sự tham gia Hội chợ

STT

Họ và Tên

Ngày Tháng Năm Sinh

Giới Tính

Chức Vụ

Số Di Động

Số CMT

Ghi Chú

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

IV. Yêu cầu khác (nếu có)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

                                      …ngày …tháng …năm …

 

Đại diện đơn vị

(Ký tên và Đóng dấu)

Phiếu đăng ký vui lòng gửi về:

CLB DN – DN Họ Dương Việt Nam.

22 Lý Thái Tổ, P. Đại Phúc, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: (0241) 3856.166

Email: clbdoanhnghiephoduongvn@gmail.com

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com