Thông báo về việc mừng thọ năm 2020 (bổ sung)

Qua phản ánh của Hội đồng Họ Dương các tỉnh/thành phố, có một số trường hợp gặp khó khăn trong việc xác nhận, nhất là dâu Họ Dương để xét mừng thọ năm 2020, Ban Khuyến học – Khuyến tài và mừng thọ đã có công văn hướng dẫn cụ thể như sau:

Tham khảo công văn Hướng dẫn về việc mừng thọ năm 2020: http://hoduongvietnam.com.vn/cong-van-ve-viec-mung-tho-nam-2020-p5733

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Mão - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com