Thông báo về việc thực hiện một số nội dung tại Lễ hội mùa Xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017

 

 

HỘI ĐỒNG

 HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

Số: 01/TB-HĐHDVN

“V/v thực hiện một số nội dung tại Lễ hội mùa Xuân HDVN 2017”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

­­­­­­ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: - HĐHD các khu vực, tỉnh, thành phố

                                                  - Các đơn vị trực thuộc HĐHDVN

          Để Lễ hội 2017 thành công, Thường trực HĐHDVN đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

          1. Diễu hành (đã có kịch bản gửi các đơn vị)

          a) Chuẩn bị:

          - Các đoàn Đại biểu: HĐHDVN; HĐHD các khu vực, tỉnh, thành phố, nước ngoài, các tổ chức trực thuộc đều tham gia diễu hành (có danh sách kèm theo).

          - Trưởng đoàn đăng ký họ và tên, chức danh để giới thiệu, liên hệ: ông Dương Thành Dũng (SĐT: 0917377818).

          - Đúng 7h00’ ngày 10/02/2017 (tức ngày 14 tháng Giêng Đinh Dậu) tổ chức tổng duyệt tại Cung Tiên Sơn. Đề nghị các đoàn tham dự.

          b) Lễ diễu hành:

          - 5h30’ ngày 12/02/2017 (tức ngày 16 tháng Giêng Đinh Dậu), các đoàn có mặt tại sân tập kết đường vào cửa số 1 (khu cổng chào của Lễ hội). Ban tổ chức có người cầm biển tên đoàn và hướng dẫn đoàn vào vị trí tập kết và diễu hành đúng hướng tuyến.

           - Ban tổ chức trân trọng kính mời một số Đại biểu đứng ở vị trí danh dự để chào đoàn diễu hành (có danh sách và giấy mời riêng). (Trường hợp Đại biểu ở thành phần nói trên nhưng vẫn tham gia diễu hành, khi kết thúc diễu hành xin mời đi phía sau lễ đài để về vị trí, Ban lễ tân có trách nhiệm hướng dẫn).

          2. Lễ tân đón, tiếp khách

          - Đại biểu khách mời đi theo lối vào Cung Tiên Sơn phía đường Phan Đăng Lưu, lối vào cửa số 1 và đón tại phòng tiếp khách cửa số 3, khi chuẩn bị diễu hành, lễ tân đưa Đại biểu ra vị trí quy định (rút kinh nghiệm các Lễ hội trước, khi khai mạc bộ phận đón tiếp khách bỏ vị trí vào xem, để khách đến không được đón tiếp. Lễ hội 2017, Ban lễ tân phân công người có tinh thần trách nhiệm để đón khách đến muộn và hướng dẫn vào vị trí).

          - 10 hàng ghế đầu, có tên đoàn và đại biểu theo giấy mời, Ban lễ tân hướng dẫn đại biểu ngồi đúng vị trí (có danh sách và giấy mời riêng).

          3. Hậu cần

          a) Buổi gặp mặt đầu Xuân: từ 17h00’-18h30’ ngày 11/02/2017 (tức ngày 15 tháng Giêng Đinh Dậu). Địa điểm: tại Nhà hàng Diamond Palace, Lô 2 A4.3 đường Trần Thị Lý, khu Đảo Xanh, Đà Nẵng.

          - Thành phần: (có danh sách và giấy mời riêng)

          b) Bữa trưa ngày chính Hội: (12/2/2017 - tức ngày 16 tháng Giêng Đinh Dậu).

          - Thành phần đại biểu khách mời: (có danh sách và giấy mời riêng)

           - Địa điểm:Tại khu vực nhà kính tầng 1 (phía sau Lễ đài).

          c) Đại biểu các đoàn, được tổ chức ăn các buổi tại tầng 2 Cung Tiên Sơn.

          4. Một số nội dung rất cần lưu ý:

          a) Để Lễ hội được trang trọng, đề nghị các vị Đại biểu khách mời và bà con mặc trang phục lịch sự (bà con nên cố gắng: nam - comple, calavat; nữ - áo dài truyền thống). Lễ cầu an, cầu siêu mặc lễ phục truyền thống hoặc trang phục nhã nhặn, lịch sự .

          b) Rút kinh nghiệm các Lễ hội trước, chương trình ở giai đoạn sau còn những nội dung rất quan trọng, nhưng nhiều đoàn để bà con đứng dậy đi ăn trước, làm ảnh hưởng đến kết quả lễ hội, gây ấn tượng không đẹp với Đại biểu khách mời. Vì vậy Lễ hội 2017, Ban tổ chức chỉ mở cửa vào khu vực ăn khi chương trình lễ hội đã kết thúc và trân trọng đề nghị lãnh đạo các đoàn, cùng toàn thể bà con ủng hộ Ban tổ chức, chấp hành quy định chung.

          b) Cung Tiên Sơn dành cho các sự kiện lớn của quốc gia, quốc tế, với các trang thiết bị hiện đại và có nội quy chặt chẽ, vậy đề nghị bà con chấp hành tốt các quy định về an ninh trật tự và vệ sinh công cộng để thể hiện nét đẹp văn hóa của người Họ Dương với xã hội.

           Trên đây là những nội dung hết sức quan trọng góp phần cho sự thành công của Lễ hội. Đề nghị HĐHD các cấp, các tổ chức có liên quan phổ biến đến toàn thể bà con thuộc địa phương, đơn vị mình về dự Lễ hội để thực hiện.

 

Nơi nhận:                               

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.                                 

 

TM. HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

KT.CHỦ TỊCH

PCT - TỔNG THƯ KÝ

 

(Đã ký)

 

 

 

Dương Xuân Thoa

 

Bài viết liên quan