Thông báo V/v hướng dẫn khen thưởng khuyến học- khuyến tài năm 2016

 

HỘI ĐỒNG

HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

Số: 24/TB-HĐHDVN

“V/v hướng dẫn khen thưởng khuyến học- khuyến tài năm 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bắc Ninh, ngày 15  tháng 07 năm 2016

 

 

Kính gửi: Hội đồng Họ Dương các tỉnh, thành phố, khu vực

 

 Căn cứ vào nghị quyết và chương trình hoạt động năm 2016 của Hội đồng Họ Dương Việt Nam (HĐHDVN);

 

Căn cứ Thông báo 03/TB-HĐHDVN ngày 09/05/2013, số 14/TB-HĐHDVN ngày 09/09/2014 và số 08/TB-HĐHDVN ngày 27/09/2015 của HĐHDVN;

 

Căn cứ vào quy chế thi, tuyển sinh đại học năm 2016 và những ý kiến đóng góp điều chỉnh của HĐHD các cấp;

 

Thường trực HĐHDVN trân trọng thông báo đến HĐHD các cấp trong và ngoài nước về khen thưởng KH-KT  năm 2016 như sau: 

 

I. KHUYẾN HỌC - KHUYẾN TÀI

 

Các đối tượng được vinh danh và khen thưởng như sau:

 

1. Đỗ đại học ở trong nước

 

Học sinh họ Dương đỗ đại học là thí sinh dự thi THPT Quốc gia tại các cụm do trường ĐH chủ trì, đỗ vào hệ chính quy của các trường ĐH có tổng điểm của 3 môn xét tuyển và cộng điểm ưu tiên (không nhân hệ số) được nhận mức thưởng:

 

a. Từ 15 điểm đến dưới 21 điểm thưởng 01 triệu VNĐ;

 

b. Từ 21 điểm đến dưới 26 điểm và cử tuyển ĐH thưởng 02 triệu VNĐ;

 

c. Từ 26 điểm trở lên và diện tuyển thẳng ĐH thưởng 03 triệu VNĐ;

 

d. Thưởng cho các cháu có điểm thi đạt cao nhất (tối thiểu 5 cháu). Lấy kết quả từ trên xuống dưới, hạng cao nhất được thưởng 10 triệu VNĐ/cháu. Nếu hạng cao nhất không đủ 5 cháu thì lấy xuống hạng kế tiếp, các cháu ở hạng này được thưởng 9 triệu VNĐ/cháu và nếu hạng này vẫn không đủ 5 cháu thì lấy xuống hạng dưới kế tiếp, các cháu ở hạng này được thưởng 8 triệu VNĐ/cháu. Đối với đối tượng này, phải có tổng số điểm từ 28 trở lên.

 

Ghi chú:

 

- Đối với các cháu thi vào các trường đại học không chấm bài thi theo thang điểm 10 (như ĐH Quốc gia, ĐH Bách Khoa, ĐH FPT...) thì sẽ được quy đổi về thang điểm 10 để xét thưởng.

 

Thí dụ: Trường Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ có các mức thưởng là: Từ 70 điểm đến 95 điểm thưởng 01 triệu VNĐ (như mức a); từ 96 điểm đến 118 điểm thưởng 02 triệu VNĐ (như mức b); từ 119 điểm trở lên thưởng 03 triệu VNĐ (như mức c) và thưởng 10 triệu đồng cho các cháu có số điểm 140 (áp dụng cách tính như mức d).

 

 - Trường hợp 1 học sinh cùng đạt nhiều tiêu chí thì xét ở tiêu chí có mức thưởng cao nhất.

 

2. Du học tại các trường ĐH ở nước ngoài: Các cháu họ Dương đi du học ở nước ngoài và các cháu họ Dương là con em Việt kiều được học ĐH tại các nước được thưởng 01 triệu VNĐ.

 

3. Khen thưởng sinh viên họ Dương học đại học hệ chính quy:

 

3.1. Sinh viên tốt nghiệp đầu ra loại giỏi thưởng: 5 triệu đồng.

 

3.2. Kết quả học tập hàng năm loại giỏi thưởng: 2 triệu đồng

 

4. Học sinh họ Dương dự thi Quốc gia các môn học chính khóa: đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích (hay HC vàng, bạc, đồng, khuyến khích) mức thưởng lần lượt là 10 triệu, 9 triệu, 7 triệu, 5 triệu VNĐ.

 

5. Học sinh họ Dương dự thi Quốc tế các môn học chính khóa: đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích (hay HC vàng, bạc, đồng, khuyến khích) mức thưởng lần lượt là 15 triệu, 13 triệu, 10 triệu, 7 triệu VNĐ.

 

6. Nghiên cứu sinh họ Dương bảo vệ xong luận án Tiến sĩ: tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu đẳng cấp Quốc tế (cả trong và ngoài nước) năm học 2015 - 2016 thưởng 10 triệu VNĐ.

 

7. Người họ Dương có phát minh, sáng chế, được giải Quốc gia: thưởng 5 triệu VNĐ; được giải cấp Quốc tế thưởng 10 triệu VNĐ.

 

8. Người họ Dương được Nhà nước phong tặng học hàm Giáo sư; danh hiệu Nghệ sĩ, Thầy thuốc, Nhà giáo Nhân dân: thưởng 10 triệu VNĐ.

 

9. Người họ Dương được Nhà nước phong tặng học hàm Phó giáo sư; danh hiệu Nhà giáo, Thầy thuốc và Nghệ sĩ ưu tú: thưởng 05 triệu VNĐ.

 

10. Người họ Dương được giải HC vàng, bạc, đồng các môn thể thao cấp Quốc gia: được thưởng lần lượt là 7 triệu, 5 triệu, 3 triệu VNĐ và HC vàng, bạc, đồng cấp Quốc tế mức thưởng lần lượt là 10 triệu, 9 triệu, 8 triệu VNĐ.

 

11. Tặng phẩm chữ Dương (bộ mộc) lưu niệm của Họ Dương Việt Nam

 

Những người được các cơ quan Đảng, Nhà nước bổ nhiệm chức vụ: Ở Trung ương từ cấp Cục trưởng và tương đương trở lên; ở tỉnh từ chức Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND  và UBND trở lên, người có nhiều đóng góp cho Dòng tộc được HĐHDVN tặng phẩm chữ Dương (bộ mộc) lưu niệm của Họ Dương Việt Nam.

 

II. Nhận và xét duyệt hồ sơ

 

1. Hồ sơ khen thưởng KH-KT

 

- CMND photo có chứng nhận.

 

- Số điện thoại, địa chỉ gửi thưởng, Email (của cá nhân hoặc của người thân có thể liên hệ khi cần thiết) .

 

Đồng thời với mỗi loại đối tượng cần có thêm các giấy tờ sau: 

 

a. Đối với học sinh đỗ Đại học: Giấy báo trúng tuyển đại học (hệ chính quy, điểm thi tuyển hay được tuyển thẳng...) photo có chứng nhận.

 

b. Các đối tượng là sinh viên học đại học hệ chính quy:

   

- Sinh viên tốt nghiệp đầu ra loại giỏi: Bằng tốt nghiệp đại học (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời), photo có chứng nhận.

 

- Sinh viên học tập hàng năm loại giỏi: Giấy chứng nhận kết quả học tập năm học của nhà trường (nếu là bản photo phải có chứng nhận). 

 

c. Học sinh đạt giải Quốc gia, Quốc tế: Giấy chứng nhận được giải có chứng nhận. 

 

d. Tiến sĩ cần có thêm các hồ sơ sau:

 

- Bằng Tiến sĩ (bằng nước ngoài cấp cần có bản dịch ra Tiếng Việt) photo có chứng nhận.

 

- Bản khai quá trình học tập gồm: Năm tốt nghiệp Đại học; ngành nghề được đào tạo; cơ quan, đơn vị cử đi Nghiên cứu sinh; lĩnh vực khoa học nghiên cứu; học bổng NCS do ai cấp; thời gian đào tạo; tờ khai có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan quản lý; số điện thoại của Thủ trưởng quản lý chuyên môn.

 

e. Hồ sơ của các đối tượng còn lại: Giấy chứng nhận được giải hay phong tặng (bản photo có chứng nhận).

 

2. Thời gian nhận hồ sơ gửi về Văn phòng HĐHDVN: Chậm nhất đến ngày 05/11/2016 (tính theo dấu bưu điện). Các hồ sơ gửi đến sau ngày 05/11/2016 và hồ sơ của các cá nhân gửi trực tiếp đến Văn phòng HĐHDVN không thông qua HĐHD các cấp hoặc Tổng hội TN-HSSVHDVN (Tổng hội TN-HSSVHDVN chỉ nhận hồ sơ những sinh viên đang học tại các trường Đại học) không được xét duyệt và khen thưởng.

 

3. Để phục vụ việc tổng hợp: Ngoài danh sách (bản in có xác nhận của Chủ tịch HĐHD địa phương hoặc của người được Chủ tịch ủy quyền ký, đóng dấu) về Văn phòng HĐHDVN, đồng thời gửi bản mềm theo biểu mẫu quy định ( bảng 1, bảng 2, bảng 3 - phụ lục 2) về địa chỉ Email: hoduongvn@gmail.com.

 

4. Văn phòng HĐHDVN tổng hợp hồ sơ, phân loại, báo cáo trình Hội đồng xét duyệt, thông báo danh sách khen thưởng trên website của Dòng tộc và gửi tiền, bằng vinh danh tới HĐHD các tỉnh, thành phố, khu vực trước ngày 31/12/2016. Số còn lại (vì lý do đặc biệt) sẽ trao trước Lễ hội 2017 một ngày (tại Văn phòng HĐHD miền Trung).

 

III. Tổ chức vinh danh và trao thưởng KH-KT

 

1. Tại địa phương: HĐHD địa phương trao Bằng ghi danh và tiền thưởng cho các đối tượng thuộc các tiểu mục a, b, c và e (trừ các cháu đỗ điểm cao nhất) của mục 1. Để động viên các cháu học sinh được khen thưởng đề nghị HĐHD các cấp tổ chức  khen thưởng với nghi lễ trang trọng và ý nghĩa nhất.

 

2. Tại Lễ hội mùa xuân 2017 của HDVN: HĐHDVN trao Bằng vinh danh và tiền thưởng cho các đối tượng còn lại.

 

*Lưu ý:

 

- HĐHD các cấp thu thập hồ sơ từ 30.08.2016 do HĐHD cơ sở gửi lên, Ban KH-KT các địa phương sẽ thành lập Ban xét duyệt, có biên bản và chữ ký đầy đủ của các thành viên sau đó gửi về VP HĐHDVN trước ngày 05.11.2016.

 

- Các giấy tờ được đựng trong túi hồ sơ và được ghi rõ theo từng loại.

 

*Địa chỉ liên hệ:

 

- Văn phòng Hội đồng Họ Dương Việt Nam, số 22 Đường Lý Thái Tổ, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. ĐT : 02413.856.312, Email : hoduongvn@gmail.com

 

- Ông Dương Quốc Sỹ, SĐT: 0903291569, Email:quocsy40@gmail.com./.

 Nơi nhận: 

- Chủ tịch HĐHDVN (để b/c);  

- Các PCT, UVTT, UV HĐHDVN;

- HĐHD các tỉnh, thành phố, khu vực;

 - Lưu VT.

 

 

 

 

TM.HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

 

KT.CHỦ TỊCH

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Dương Quốc Sỹ

 

 

 

PHỤ LỤC 2

 

HỘI ĐỒNG

HỌ DƯƠNG……..(tỉnh, thành phố)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢNG 1: DANH SÁCH HỌC SINH ĐỖ ĐẠI HỌC NĂM 2016

 

STT

(1)

HỌ VÀ TÊN

(2)

SỐ BD (3)

TÊN TRƯỜNG

(4)

ĐIỂM (5)

MỨC THƯỞNG (VNĐ)

 (6)

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC (7)

SỐ CMND (8)

ĐIỆN THOẠI (9)

GHI CHÚ (10)

1

Dương Phương Lan

 

HVN005487

 

ĐH Ngoại Thương

 

26

 

3.000.000

Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh

 

125751140

 

01677099222

 

 

BẢNG 2:DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐẠT LOẠI GIỎI NĂM HỌC 2015-2016

 

STT

(1)

HỌ VÀ TÊN (2)

TÊN TRƯỜNG

(3)

LOẠI

 (4)

MỨC THƯỞNG (VNĐ) (5)

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC (6)

SỐ CMND

(7)

ĐIỆN THOẠI (8)

GHI CHÚ (9)

1

Dương Thế Long

 

ĐH Ngoại Thương

TN Giỏi

5.000.000

Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

 

122940111

 

01677099223

 

2

Dương Thị Loan

HV Báo chí tuyên truyền

SV Giỏi

2.000.000

Mỹ Hà, Lạng Giang, Bắc Giang

 

122134936

 

01677099224

 

 

BẢNG 3: DANH SÁCH THI ĐẠT GIẢI QUỐC GIA, QUỐC TẾ, TIẾN SĨ, SÁNG CHẾ, NHÀ GIÁO, NGHỆ SĨ ... NHÂN DÂN NĂM 2016

 

STT

(1)

HỌ VÀ TÊN (2)

NĂM SINH (3)

ĐẠT DANH HIỆU (4)

MỨC THƯỞNG

( VNĐ) (5)

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC (6)

SỐ CMND (7)

ĐIỆN THOẠI (8)

GHI CHÚ (9)

1

Dương Minh Tâm

 

1974

 

Tiến sỹ Y học - Đại học Y Hà Nội

 

10.000.000

P.Hoàng Liệt, Hà Nội

 

122134938

 

01677099225

 

 

T.M HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG…..(tỉnh, thành phố)

 

CHỦ TỊCH

 

Lưu ý: Hồ sơ gửi kèm theo mẫu của HĐHD Việt Nam như trên (bản mềm danh sách gửi vào email hoduongvn@gmail.comđánh theo một phông chữ nhất định “Times New Roman”.

Bài viết liên quan