Thường trực Hội đồng họ Dương Việt Nam tiếp tục duyệt kịch bản của các tiểu ban phục vụ Lễ hội

          Sáng ngày 03/1/2018, Thường trực Hội đồng họ Dương Việt Nam tiếp tục họp và duyệt kịch bản của các tiểu ban phục vụ Lễ hội.

          Tham gia cuộc họp có: Ông Dương Đình Chiến – Chủ tịch Hội đồng họ Dương Việt Nam; Các ông phó chủ tịch, ủy viên thường trực Hội đồng họ Dương Việt Nam; Các tiểu ban phục vụ Lễ hội.

Các tiểu ban phục vụ Lễ hội báo cáo kịch bản của ban mình

          Theo đó, Trưởng tiểu ban Lễ tân báo cáo kịch bản khách mời và đón tiếp khách trong các ngày Lễ hội; Tiểu ban nội dung trình bày kịch bản Lễ cầu an – cầu siêu, kịch bản nghệ thuật, kịch bản chương trình ngày chính hội.

          Các kịch bản đều nhận được ý kiến đóng góp để hoàn thiện hơn. Kịch bản Lễ cầu an – cầu siêu năm nay do sư thầy Thích Đức Tịnh (Dương Văn Thừa) – Ủy viên Ban chấp hành hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh, Ủy viên thường trực Hội đồng họ Dương Việt Nam đảm nhiệm. Hiện nay, Thầy đã kết nối được với trên 400 tăng ni phật tử người họ Dương trên khắp cả nước cho chương trình Lễ cầu an – cầu siêu tại Lễ hội, đảm bảo chương trình sẽ diễn ra thành kính và trang nghiêm nhất.

Trước đó Thầy Tịnh đã cùng 60 sư thầy họ Dương họp bàn kế hoạch cho Lễ cầu an - cầu siêu

          Kết thúc cuộc họp, Chủ tịch Dương Đình Chiến đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên BTC và các tiểu ban, đồng thời yêu cầu các tiểu ban nhanh chóng hoàn thiện chi tiết công việc còn thiếu của ban mình để Lễ hội được thành công nhất.

Dương Loan

Bài viết liên quan