Tiềm năng phát triển cây mắc ca trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Cây mắc ca được đưa về trồng tại tỉnh Kon Tum bắt đầu từ năm 2012 đến nay diện tích cây mắc ca trên địa bàn tỉnh khoảng 350ha. Mắc ca là cây trồng khá mới tại Kon Tum được đánh giá là một trong những loại cây giá trị kinh tế cao và có lợi thế của tỉnh, để phát triển mở rộng diện tích cây mắc ca đạt hiệu quả cao yêu cầu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các địa phương phải có hoạch định cụ thể trong thời gian tới. Mắc ca là một loại cây trồng mới sản lượng chưa nhiều nên vấn đề bao tiêu sản phẩm rất cần sự quan tâm của các địa phương, do đó cần tập trung liên kết với những doanh nghiệp uy tín từ quá trình lựa chọn giống đến sản xuất và tiêu thụ chế biến sản phẩm.

Truyền hình Kon Tum

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com