Video Họ Dương Việt Nam đi lên cùng đất nước

Với tôn chỉ  Hướng về cội nguồn, tri ân Tổ tiên, đền ơn đáp nghĩa; Phát huy truyền thống Dòng tộc: Yêu nước, tự lực, tự cường; hiếu học, coi trọng tri thức; sống nhân nghĩa, vị tha. Mục tiêu hoạt động dựa trên nền tảng 3 trụ cột: sức khỏe, tri thức, đạo đức; 3 giá trị văn hóa Dương Gia cốt lõi: chuẩn mực, sáng tạo, nghĩa tình để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mỗi gia đình người Họ Dương, hướng tới xây dựng Dòng tộc Họ Dương thành một cộng đồng vững mạnh, văn minh, thịnh vượng, hạnh phúc, Họ Dương Việt Nam luôn đồng hành cùng trăm họ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

 

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com