Ban Kiểm tra Hội đồng Họ Dương Việt Nam làm việc tại khu vực Tây Nam Bộ

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số 237/KH-HĐHDVN ngày 28/5/2020 của Ban Kiểm tra Hội đồng Họ Dương Việt Nam về việc kiểm tra định kỳ tình hình hoạt động của Hội đồng Họ Dương các tỉnh thành khu vực miền Tây Nam Bộ. Từ ngày 22/10/2020 đến ngày 25/10/2020, Đoàn Kiểm tra Hội đồng Họ Dương Việt Nam do bà Dương Thị Ngọc Thủy – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Ủy viên Ban Kiểm tra, làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đã đến công tác tại tỉnh Cà Mau, thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang.

Ông Dương Văn Bé Hai – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Phó Ban Xây dựng Dòng tộc phụ trách khu vực Tây Nam Bộ phát biểu tại buổi làm việc của Đoàn Kiểm tra

Đón tiếp và làm việc với Đoàn có các thành viên Thường trực Hội đồng Họ Dương các tỉnh thành, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương cấp quận huyện, Trưởng các Ban, Chủ tịch các Câu lạc bộ trực thuộc Hội đồng Họ Dương tỉnh thành.

Bà Dương Thị Ngọc Thủy – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Ủy viên Ban Kiểm tra triển khai các nội dung của buổi làm việc

Tại các buổi làm việc, Đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung: Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Họ Dương tỉnh, thành phố; Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Họ Dương các quận huyện thuộc tỉnh, thành phố; Bản phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Hội đồng Họ Dương; Sổ ghi biên bản các cuộc họp Hội đồng Họ Dương; Sổ ghi biên bản các cuộc họp của Thường trực Hội đồng Họ Dương; Sổ ghi về mừng thọ, khuyến học – khuyến tài và Quỹ Dương Huy Đỉnh hàng năm; Các phiếu thu, chi của Hội đồng Họ Dương và các khoản thu, chi khác của Họ; Kiểm tra về Tổ chức và nhân sự Hội đồng Họ Dương các cấp tại tỉnh, thành phố; Kiểm tra xác minh tại địa phương về việc lập hồ sơ số người được hưởng mừng thọ các năm; số người được hưởng Quỹ Dương Huy Đỉnh… Kiểm tra các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động Dòng tộc.

Đoàn Kiểm tra HĐHDVN làm việc với HĐHD tỉnh Cà Mau ngày 22/10/2020.

Qua công tác kiểm tra, nhìn chung Hội đồng Họ Dương các tỉnh thành đã thực hiện tốt theo Điều lệ Họ Dương Việt Nam năm 2019; Quy ước xây dựng đời sống văn hóa Họ Dương Việt Nam và các quy định khác của Hội đồng Họ Dương; Công tác tổ chức nhân sự, quản lý hồ sơ, sổ sách thu chi… được thực hiện nghiêm túc và khoa học. Tuy nhiên, các Hội đồng Họ Dương cũng còn tồn tại một số hạn chế nhỏ đã được Đoàn Kiểm tra hướng dẫn điều chỉnh rút kinh nghiệm cho những hoạt động tiếp theo.

Đoàn Kiểm tra HĐHDVN làm việc tại HĐHD TP. Cần Thơ ngày 24/10/2020.

Trên tinh thần xây dựng Dòng tộc, chủ yếu là hướng dẫn Hội đồng Họ Dương các cấp, trong hoạt động Dòng tộc phải thực hiện theo Điều lệ Họ Dương Việt Nam năm 2019; Quy ước xây dựng đời sống văn hóa Họ Dương Việt Nam và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Họ Dương; Đôn đốc, nhắc nhở Hội đồng Họ Dương từ cấp tỉnh đến Hội đồng Họ Dương cấp cơ sở thuộc tỉnh, thành phố hoạt động theo đúng các Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Họ Dương Việt Nam; Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Họ Dương tỉnh, thành phố; Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Họ Dương cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố.

Đoàn Kiểm tra HĐHDVN làm việc tại HĐHD tỉnh An Giang ngày 25/10/2020.

Có thể nói, thông qua đợt kiểm tra giúp cho Hội đồng Họ Dương Việt Nam đánh giá những khó khăn, hạn chế trong việc triển khai thực hiện công tác Dòng tộc tại các Hội đồng Họ Dương cơ sở, để kịp thời chấn chỉnh, đề ra các giải pháp khắc phục. Đồng thời phát hiện những cách làm mới, hiệu quả tại các địa phương và biểu dương, nhân rộng cho các địa phương khác học tập, góp phần đưa công tác Dòng tộc ngày càng phát triển.

Dương Thảo

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com