Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Họ Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 của ông Dương Công Minh

           Kính thưa các vị đại biểu khách quý !

          Thưa toàn thể Đại hội.

          Với tinh thần: “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới”, với ý thức trách nhiệm cao trước toàn thể Dòng tộc, Đại hội đại biểu Họ Dương Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và đã thành công tốt đẹp.

          Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo của Hội đồng Họ Dương Việt Nam nhiệm kỳ 6 (2013 – 2018) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 7 (2018 – 2023) với tiêu đề: “Phát huy truyền thống hào hùng của Họ Dương Việt Nam và kết quả hoạt động các nhiệm kỳ trước, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả xây dựng và phát triển Dòng tộc với 6 nhiệm vụ cơ bản trong đó 2 nhiệm vụ trọng tâm là: “Phát triển kinh tế và phát triển tri thức”, lấy phát triển nhân tài là nội dung quan trọng”. Thông qua Điều lệ Họ Dương Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Bầu Hội đồng Họ Dương Việt Nam với 60 thành viên có đủ năng lực và tinh thần trách nhiệm gánh vác trọng trách của Họ Dương Việt Nam nhiệm kỳ 7 (2018 – 2023) và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

          Kính thưa Đại hội !

          Kết quả của Đại hội đại biểu Họ Dương Việt Nam lần thứ 7 có ý nghĩa to lớn, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của Họ Dương Việt Nam.

          Đại hội xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu khách quý, thay mặt cho các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội, các dòng họ trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đã đến dự và chia vui với Họ Dương Việt Nam.

          Đại hội đánh giá cao những cống hiến của các bậc tiền bối, Hội đồng Họ Dương các cấp nhiệm kỳ 6 và tinh thần đoàn kết của toàn Dòng tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Họ Dương Việt Nam chặng đường qua.

          Thay mặt cho Hội đồng Họ Dương Việt Nam nhiệm kỳ 7, tôi xin kêu gọi: Các ông, bà Hội đồng Họ Dương các cấp; các Ban của Hội đồng; Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân và Câu lạc bộ Thanh niên, cùng toàn thể bà con Họ Dương cả nước và nước ngoài hãy tiếp tục phát huy truyền thống của Tổ tiên, đoàn kết chặt chẽ hơn nữa cùng chung tay góp sức để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của Đại hội đề ra với mục tiêu: “Xây dựng Họ Dương Việt Nam ngày càng phát triển và trường tồn”.

          Đại hội cũng xin được chia sẻ với những thiếu xót của Ban Tổ chức Đại hội.

          Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Họ Dương Việt Nam nhiệm kỳ 7 (2018 – 2023). Xin kính chúc các quý vị khách quý cùng toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc và thành công.      

          Xin trân trọng cảm ơn !

         Dương Công Minh

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Khá - Phó Tổng Thư ký; Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

0001220018
ThángNgàyGiờPhútGiây

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com