Hội đồng Họ Dương tỉnh Đắk Nông tổng kết hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Ngày 13/01/2019, tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, Hội đồng Họ Dương tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự Hội nghị có: Ông Dương Thanh Tương – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Phó Ban Xây dựng dòng tộc khu vực Nam Miền Trung – Tây Nguyên; Ông Dương Văn Thái –  Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Đắk Nông. Ông Dương Minh Tâm – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương và các ông, bà trong Hội đồng… Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương tỉnh Đắk Lắk và một số bà con Họ Dương trong tỉnh Đắk Nông.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Dương Văn Thái – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Đắk Nông đã thông qua các nội dung chương trình Hội nghị gồm nội dung đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch thực hiện năm 2019, trước mắt việc tổ chức đoàn tham dự Ngày hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2019 tổ chức tại tỉnh Vĩnh Phúc và tặng Bằng mừng thọ cho các cụ cao tuổi.

Ông Dương Văn Thái, Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Đắk Nông phát biểu tại Hội nghị.

Theo đó, năm 2018 Hội đồng Họ Dương tỉnh Đắk Nông đã đạt được một số thành tựu quan trọng về công tác xây dựng dòng tộc như:  Triển khai các hoạt động khuyến học – khuyến tài, mừng thọ, tương thân tương ái… Tuy nhiên, hoạt động của Hội đồng Họ Dương tỉnh Đắk Nông vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần tập trung khắc phục cần đẩy mạnh trong thời gian tới nhất là công tác kết nối Dòng tộc.

Tại Hội nghị, Ông Dương Thanh Tương – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Phó Ban Xây dựng Dòng tộc khu vực Nam Miền Trung – Tây Nguyên đã nêu lên một số nhiệm vụ về công tác xây dựng dòng tộc, trong đó đề nghị Hội đồng Họ Dương tỉnh Đắk Nông sớm kiện toàn Hội đồng Họ Dương cấp tỉnh để tiến hành Đại hội đại biểu Họ Dương tỉnh Đắk Nông dự kiến vào tháng 06/2019. Xem xét thành lập 05 Hội đồng Họ Dương cấp huyện, liên huyện trên tổng số 8 huyện, thị xã. Về phát triển kinh tế, tỉnh Đắk Nông sớm thành lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương tỉnh, trong đó sớm thành lập công ty Dương Gia Đắk Nông để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế cho Họ Dương tỉnh. Kiện toàn nhân sự Văn phòng Họ Dương tỉnh, thành lập Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương tỉnh, Câu lạc bộ Lão thành Họ Dương tỉnh,… để từng bước nâng cao hoạt động của Hội đồng Họ Dương tỉnh Đắk Nông.

Ông Dương Thanh Tương – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Phó Ban Xây dựng Dòng tộc khu vực Nam Miền Trung – Tây Nguyên phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã thông qua các nội dung quan trọng về kế hoạch hoạt động năm 2019, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, đơn vị thực hiện các nội dung tham dự Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2019 tổ chức tại tỉnh Vĩnh Phúc; tặng Bằng mừng thọ cho các cụ cao niên được Hội đồng Họ Dương Việt Nam trao tặng.

Ông Dương Thanh Tương, Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam trao tặng Bằng mừng thọ cho cụ cao tuổi ở tỉnh Đắk Nông

Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng Họ Dương tỉnh Đắk Nông đã thành công với tinh thần cởi mở, ấm tình Dòng tộc.

Dương Bình Tuy

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com