Kế hoạch tổ chức hoạt động thể thao tại Lễ hội mùa xuân 2017

HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

TỔNG HỘI TN,HS-SV

Số:04/KH-THTNHSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 12 năm  2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động thể thao tại Lễ hội mùa xuân 2017

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Tổng hội TN,HS-SV Họ Dương Việt Nam năm 2016 và được sự nhất trí của HĐHD Việt Nam, Tổng hội TN,HSSV xây dựng Kế hoạch tổ chức chương trình thể thao dành cho Thanh niên, học sinh – sinh viên Họ Dương Việt Nam tại Lễ hội mùa xuân 2017 gồm các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

– Giáo dục Thanh niên, học sinh – sinh viên Họ Dương nhận thức về giá trị truyền thống thông qua các trò chơi dân gian.

– Tạo không khí giao lưu, đoàn kết,và nâng cao tinh thần “Vui – trẻ – khỏe” cho toàn thể Thanh niên, học sinh – sinh viên Họ Dương Việt Nam tham gia Lễ hội mùa xuân 2017.

2. Yêu cầu:

– Tổng hội lên kế hoạch chương trình cụ thể, chuẩn bị các dụng cụ cho các trò chơi theo kế hoạch, kết hợp với tiểu ban an ninh để đảm bảo an ninh trong suốt quá trình diễn ra chương trình và tiểu ban khánh tiết để đảm bảo âm thanh phục vụ chương trình.

– Mang tính thiết thực, bổ ích và thu hút được sự tham gia của thanh niên, học sinh – sinh viên Họ Dương các khu vực tại Lễ hội mùa xuân 2017.

– Thông qua chương trình nhằm tăng cường thêm mối quan hệ đoàn kết giữa các Hội Thanh niên, học sinh – sinh viên Họ Dương các khu vực.

– Chương trình đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Thời gian: Từ 08h00 đến 11h30 ngày 11/02/2017 (Tức 15 tháng Giêng Đinh Dậu)

2. Địa điểm: Cung thể thao Tiên Sơn.

3. Đối tượng tham gia: Thanh niên, học sinh – sinh viên Họ Dương các khu vực tham dự Lễ hội mùa xuân 2017.

4. Trang phục: Quần sẫm màu và áo cờ đỏ sao vàng (tự chuẩn bị)

5. Các nội dung trong Chương trình:

– Tiến hành thi Trò chơi Dân gian và Team Building cụ thể như sau:

5.1/ Khởi động.

– Tất cả TNHSSV tham dự lễ hội mùa xuân 2017 sẽ tham gia phần khởi động bao gồm:

+ Toàn bộ TNHSSV dàn đội hình nhảy dân vũ bài “Việt Nam Ơi”

Các Hội học theo hướng dẫn:   https://www.youtube.com/watch?v=WmPqfrpU1qY

+ Tham gia các trò chơi khởi động được BTC xây dựng.

5.2/ Trò chơi “Kéo co”

– Bao gồm 08 đội trong đó: Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Miền Nam, Miền Trung – Tây Nguyên bao gồm 3 đội ( Đà Nẵng + Quảng Ngãi, Huế + Quảng Nam, Bình Thuận + Bình Định).

– Mỗi Hội đăng ký gồm 10 thành viên bao gồm (05 nam và 05 nữ, quy định tất cả VĐV tham gia thi đấu phải mang giày bata, nếu không mang giày BTC sẽ không cho thi đấu).

  – Luật chơi: mỗi lượt thi đấu gồm hai đội, hình thức thi đấu loại trực tiếp sau 3 lượt thi đấu, nếu đội nào thắng sẽ được vào vòng trong.

(BTC sẽ giải thích thêm trò chơi trong buổi bốc thăm).

– Cơ cấu giải thưởng:

+ 01 giải nhất: Giải thưởng 5,000,000 VNĐ.

+ 01 giải nhì: Giải thưởng 3,000,000 VNĐ.

+ 02 giải ba: Giải thưởng 2,000,000 VNĐ

+ 04 giải khuyến khích: Mỗi giải 500,000 VNĐ.

5.3/ Các trò chơi Teambuiding (Trò chơi tập thể)

Tổng hội xây dựng 04 trò chơi tập thể lớn nhằm tăng cường thêm mối quan hệ đoàn kết giữa các Hội Thanh niên, học sinh – sinh viên Họ Dương các khu vực, số lượng đội chơi không theo Hội mà lựa chọn ngẫu nhiên (Có kịch bản riêng)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng hội thanh niên, học sinh – sinh viên Họ Dương Việt Nam

Tổ chức triển khai kế hoạch đến các Hội trực thuộc.

– Phối hợp với các tiểu ban liên quan tại Lễ hội mùa xuân 2017 để chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để tổ chức các hoạt động.

2. Hội thanh niên, học sinh – sinh viên Họ Dương Miền Trung – Tây Nguyên.

– Triển khai kế hoạch tới các thành viên trong Hội, Chi hội.

Là đơn vị thường trực thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo từ Tổng hội Thanh niên, học sinh – sinh viên Họ Dương Việt Nam.

– Chuẩn bị địa điểm và các nội dung khác để tổ chức cuộc thi.

3. Hội thanh niên học sinh – sinh viên Họ Dương các khu vực.

– Triển khai kế hoạch tới các thành viên trong Hội, Chi hội.

– Thực hiện các công việc khác được giao từ Tổng hội để tổ chức Chương trình

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động thể thao tại Lễ hội mùa xuân 2017. Tổng hội thanh niên, học sinh – sinh viên Họ Dương Việt Nam  đề nghị các Hội trực thuộc căn cứ kế hoạch chọn cử lực lượng tham gia.

Trân trọng!

Nơi nhận

  • Chủ tịch, PCT  HĐHD VN (báo cáo)
  • HĐHD các khu vực;
  • CLB DN-DN HDVN;
  • BCH Tổng hội TNHSSV HDVN;
  • Hội,Chi hội TNHSSV Họ Dương các Khu vực;
  • Các tiểu ban LHMX 2017;
  • Lưu Vp.

TM. TỔNG HỘI TN,HS-SV

HỌ DƯƠNG VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Dương Tử Quỳnh

Ban Thông tin truyền thông
Ban Thông tin truyền thônghttp://hoduongvietnam.com.vn/

Bản tin điện tử Họ Dương Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Dương Thu Hiền - Phó Ban Thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com