Thư viện

Dương Thụ - Người thích "vác tù và hàng tổng"

“Bộ Tứ sông Hồng” là cụm từ được người ta nhắc tới từ chục năm nay để gọi 4 nhạc sĩ người Bắc được công chúng yêu thích là: Dương Thụ - Nguyễn Cường - Phó Đức Phương - Trần Tiến. Trong đó Trần Tiến ít tuổi nhất, sinh năm...

Trang thơ Họ Dương: Đồng tâm Dương tộc

Thông báo về việc hưởng ứng phong trào hướng tâm công đức xây dựng Đền thờ Nam Bang Đại Tướng Dương Thanh và Đền thờ Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ

Trang thơ Họ Dương: Chợ phiên…!

Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2016 (phần 2)

Khánh thành Lăng miếu Bình Vương Dương Tam Kha tại Thanh Hóa

Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2016 (phần 1)

Trang thơ Họ Dương: Chiều chưa em

Trang thơ Họ Dương: Làng Đông Đằng

Trang thơ Họ Dương: Cõi tu

Thông báo giá chính thức các hạng mục đồ thờ Lăng miếu Bình vương Dương Tam Kha

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com