Nghiên cứu Lịch sử HDVN

Khởi nghĩa Dương Thanh - Đôi điều suy ngẫm

(Bài tham luận tại Hội thảo Khoa học cấp quốc gia “Khởi nghĩa Dương Thanh trong Lịch sử đấu tranh chống Bắc thuộc của Dân tộc Việt Nam” tổ chức ngày 9/11/2019 tại Nghệ An) Ban liên lạc Họ Dương Việt Nam (BLL HDVN), là tiền thân của Hội đồng...

Những phụ nữ Họ Dương làm rạng danh lịch sử

Dương Quang Đông – Người cộng sản kiên trung, tận tụy, suốt đời vì Dân, vì Đảng

Điền dã tìm hiểu di tích lịch sử Động Hoàng Xá tại thị trấn Quốc Oai – Hà Nội

Ban Nghiên cứu Lịch sử Họ Dương Việt Nam điền dã thực tế tìm hiểu về Anh hùng dân tộc Dương Tự Minh tại Bắc Giang

VỀ CUỐN GIA PHẢ HỌ DƯƠNG Ở XÃ LĂNG THÀNH – NGHỆ AN (phần cuối)

VỀ CUỐN GIA PHẢ HỌ DƯƠNG Ở XÃ LĂNG THÀNH – NGHỆ AN (phần 1)

Thông báo về việc góp ý dự thảo cuốn “Họ Dương Việt Nam – Biên niên sự kiện và sử liệu”

Dương Không Lộ – Quốc sư triều Lý

Dương Không Lộ – Quốc sư triều Lý

Dương Không Lộ – Quốc sư triều Lý

BẢN TIN ĐIỆN TỬ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
© 2005-2018 Họ Dương Việt Nam. All rights reserved

Biên tập: Văn phòng Họ Dương Việt Nam - Địa chỉ: Tòa nhà Câu lạc bộ Golf Long Biên,
Khu Trung Đoàn 918, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.526.5678 - Fax: 0243.699.3366 - Email: thongtinsukienhdvn@gmail.com